Esad Čanić (SBiH) izabran za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija (uživo)

11:37 – Završena je 25.redovna sjednica Općinskog vijeća.

Do kraja sjednice razmatrane su Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na prvom polugodištu 2014-2015. godine, Informacija o higijensko – epodemiološkoj situaciji i stanju opće i komunalne higijene na području općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2014. godine, Informacija o radu sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području općine Kalesija za 2014. godinu i Informacija o broju i socijalno materijalnom položaju penzionera.

11:30 – Nedžad Džafić, kao ovlašteni predlagač, povukao sa današnje sjednice Informaciju o klizištima na području općine Kalesija

11:25 – U nastavku sjednice usvojena je Odluka o davanju na korištenje i upravljanje objekata vodosnabdijevanja i objekata za zaštitu voda od zagađivanja i Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2015. godini.

11:23 – Nakon naputanja sjednice vijeća, Esad Čanić, novi predsjedavajući vijeća se zahvalio vijećnicima na izboru i nastavio sjednicu.

11:20 – Vijećnici SDP-a su napustili sjednicu Općinskog vijeća Kalesija. Prije napuštanja sjednice Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) je kazao da je prekršen Poslovnik o radu vijeća i da mu novoizabrani predsjedavajući vijeća Esad Čanić nije omogućio pravo  pauzu, koju ima po Poslovniku o radu vijeća.

10:14 – PAUZA , na prijedlog Kluba vijećnika SDP-a, koji smatraju da je izjašanjavanjem vijećnika za Senu Musić, kao kandidata za predsjedavajućeg vijeća, preksršen Poslovnik o radu vijeća.

10:09 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) je nakon izbora Esada Čanića za predsjedvajućeg Općinskog vijeća kazao da je prekršen Poslovnik o radu Općinskog vijeća Kalesija.

10:08 – Esad Čanić (SBiH) je sa 16 glasova ZA izabran za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. Kadira Suljkanović (NSRZB), koja predsjedava sjednicom je odmah nakon početka sjednica dala na izjašnjavanje prijedloge za predsjedavajućeg vijeća. Prilikom glasanja, Sena  Musić (SDA) je dobila 6 glasova.

10:07 – Počeo nastavak 25.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

Danas će se održati nastavak 25.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija, koja je   prekinuta u četvrtak, 30.aprila prilikom razmatranja druge tačke dnevnog reda, izbora predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.

Prekidu sjednice prethodila je žustra rasprava o predloženima kadidatima. Za funkciju predsjedavajućeg vijeća predložena su dva kandidata: Sena Musić (SDA) i Esad Čanić (SBiH).

Senu Musić  su predložila tri vijećnika SDA : Mujo Mujkić, Mujo Mešanović i Nihad Hamzić, koji sudeći prema statovima na dosadašnjim sjednicama vijeća nisu pod kontrolom načelnika Nedžada Džafića (SDA). Pored četiri vijećnika SDA, izbor Sene Musić podržava i pet vijećnika SDP-a, što nije dovoljno da bi bila izabrana na poziciju predsjedavajućeg vijeća.

Esada Čanića predložili su Klub SBiH i Klub samostalnih vijećnika, kojeg čine Asim Mehmedović i Sead Seimović, koji su napustili BPS i formirali zasebni Klub u Općinskom vijeću. Pored četiri navedena vijećnika, izbor Esada Čanića za predsjedavajućeg vijeća podržavaju i vijećnici bliski načelniku Džafiću. Špekuliše se da je Džafić tokom predizborne kampanje obećao Čaniću poziciju predsjedavajućeg vijeća i da će, po svemu sudeći, biti obezbijeđena nova vijećnička većina koja će podržati Čanićev izbor.

Podsjećamo, na prvom dijelu sjednice nije usvojen prijedlog da novi predsjedavajući vijeća svoju dužnost obnaša volonterski, tako da će i u narednom periodu predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija biti profesionalac.

Nastavak 25.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija pratite uživo od 10 sati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: