Općinsko vijeće Kalesija usvojilo Odluku o općinskim priznanjima (UŽIVO)

19:39 – Završena je 35.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

19:39 – Na kraju sjednice usvojeni su zaključci:

– da općinski načelnik Nedžad Džafić podnese ostavku,

– da se za narednu sjednicu vijeća ponudi o Odluka o rebalansu za 2016.godinu,

– da se urade izmjene i dopune kapitalnih ulaganja,

– da se načelnik kao poslodavac i šef uposlenika potrudi da Služba za urbanizam počne raditi svoj posao,

– da se svaki dan do 16 sati predsjedavajućem vijeća dostave kopije odluka i rješenja potpisanih taj dan od strane općinskog načelnika,

– da se do naredne sjednice pripremi planovi, programi, odluke i aktivnosti na poboljšanju života građana općine Kalesija .

19:09 – Ismet Mešić (koji po ovlaštenju mijenja načelnika) je rekao da ga je načelnik ovlastio na svim poslovima iz njegove ingerencije. „Ne znam zbog čega je načelnik Džafić ovlastio mene a ne nekog od pomoćnika“, kazao je Mešić.

19:04 – Amir Barčić (SDP) je predložio da se do naredne sjednice pripremi Odluka o rebalansu budžeta, izmjene i dopune kapitalnih ulaganja i da se Služba za prostorno planiranje i građenje natjera da radi svoj posao, kako privrednici ne bi čekali tri godine na izdavanje građevinske dozvole. Barčić je upitao zbog čega se načelnik dŽafić odlučio da ovlasti Ismeta Mešića, a ne nekoga od svojih pomoćnika.

19:00 – Sead Selimović (predsjednik Kluba samsotalnih vijećnika) je kazao da je normalno da imamo situaciju da je načelnik iz jedne opcije a da većinu u zakonodavnoj vlasti čini druga opcija. „Ismet Mešić bi morao dostaviti Izvještaj o svome radu, kako bi mi mogli diskutovati o tome. Načelniku treba dati mogućnost da nešto uradi, pa da mi tek onda ocjenjujemo njegov rad. Mora postojati dokument o kojem bi mi raspravljali, rekao je Selimović.

18:56 – Meho Suljkanović (vijećnik nacionalne manjine) je rekao da je bilo potrebe da se ova tačka uvrsti u dnevni red. „Postoji dobra volja za zajednički rad. Imate snage i umijeća da se stvari vrate na početak. Prevario sam se što sam javno podržao kandidaturu Nedžada Džafića za načelnika općine Kalesija. Ne krivim Nežada Džafića što je bolestan, ali ga krivim što nije napravio bolju organizaciju posla“, kazao je Suljkanović.

18:49 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) je rekao da je prilikom rebalansa budžeta naveo niz projekata koji nisu realizovani. „Rebalans budžeta mora ići.Ima sredstava u budžetu koji su višak i nova većina želi u rebalans uvrstiti projekte za koje smatra da se trebaju uraditi. Ako načelnik koristi član 20, koristit će i Općinsko vijeće. Po tome bi načelnik svaki dan u 16 sati morao dostaviti predsjedavajućem vijeća izvještaj o onome što je uradio tokom dana. Mi to nećemo raditi, već želimo da se neke stvari pokrenu u Kalesiji. Svrha ove tačke nevog reda je da jedni drugima kažemo kako i na koji način treba dalje raditi. Pozivam Ismeta Mešića da sarađuje sa novom većinom, manjinom i sa svim građanima općine Kalesija“,  rekao je Osmanović.

18:43 – Adnan Kamerić (pedsjednik Kluba za bolju Kalesiju) je rekao da predsjedavajući Muhamed Alić otežava rad svim vijećnicima. „Krijete materijale, kršite procedure. Projekti nisu propali i trebamo nastaviti s radom“, kazao je Kamerić

18:35 – Ismet Mešić, koji po ovlaštenju mijenja općinskog načelnika, je rekao da je imao prijetnje. „Rasim Omerović mi je rekao da mi je otišla krivična prijava jer se miješam u ingerencije Općinskog vijeća. Bilo bi dobro da se relaksiraju odnosi u Općinskom vijeću, kako bi se izmirile obaveze prema građanima i da se za vrijeme građevinske sezone završe projekti. Projekat izrade kanalizacione mreže zahtijeva duže priprema uz uključenje stručnjaka iz ove oblasti. Priča sa Slovenijom i drugim donatorima za nas ostaje otvorena“, kazao je Mešić.

18:30 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) je rekao da ne zna po kojem ovlaštenju Ismet Mešić mijenja općinskog načelnika? „Evidentan je propast projekata u Kalesiji. Mnoge druge općine, među kojima je i Tešanj su u fazi realizacije projekta izrade kanalizacione mreže u saradnji sa Vladom Republike Slovenije. Ova sjednica bi trebala inicirati zaključak da se ponovo uđe u projekat sa Vladom Slovenije. U općini Kalesija je već duže vrijeme zastoj u gradnji. Građani čekaju na izdavanje dokumenata.  U Kalesiji nema novih investicija. U ovom momentu je u Kalesiji blokirano blizu 20 miliona maraka investicija“, kazao je Mujkić.

18:16 – Amir Barčić (SDP) je rekao da je istina da nemamo na poslu načelnika kojeg su građani izabrali. Upitao je do kada će Ismet Mešić mijenja ti načelnika Džafića? “Istina je da ima određenih pritisaka, kako od ljudi iz zgrade općine, tako i van ove zgrade. Moja zmjerka Mešiću je što je podlegao određenim pritiscima. Morao bi da se riješi tog pritiska i da radi posao kako najbolje zna i umije. Pare koje imamo u budžetu ne služe ničemu. Mislim da treba realizirati sve planirane projekte i uraditi novi Plan kapitalnih projekata, koji bi se u narednom periodu realizovali”, kazao je Barčić.

18:13 – Kao posljednja tačka dnevnog reda u toku je razmatranje Analize rada općinskog načelnika i uposlenika organa uprave i osobe koju je načelnik ovlastio da ga mijenja u njegovoj odsutnosti.

U obrazloženju prijedloga ove tačke dnevnog reda, Muhamed Alić je kazao: „ budući da je općinski načelnik već duže vrijeme na bolovanju i da ga već izvjesno vrijeme mijenja uposlenik organa uprave po ovlaštenju ima potrebe da Općinsko vijeća Kalesija utvrdi činjenično stanje. Iza ovog prijedloga stoji vijećnička većina“, kazao je Alić.

18:06 – Općinsko vijeće Kalesija je na 35.redovnoj sjednici usvojilo Nacrt Zakona o značajnim datumina, događajima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona, uz zaključak da se se 23.maj – Dan oslobođenja Kalesije uvrsti u značajne datume i događaje za područje TK-a.

17:43 – U nastavku sjednice razmatrana je Informacija o stanju elektrodistributivne mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede u 2016.godini na području općine Kalesija

17:40 – Općinsko vijeće trenutno razmatra Informaciju o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2015-2015. godine.

17:34 – U nastavku sjednice usvojen je zaključak kojim se prihvata Informacija o ostvarenim općinskim,kantonalnim i federalnim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija za 2015.godinu. Također, usvojen je i zaključak kojim se traži od nadležne općinske Službe da dostavi podatke sa spiskovima osoba koje su dobile poticaje iz budeta općine Kalesija. Također, zadužena je nadležna Sužba da prikupi podatke sa spiskovima poljoprivrednika koji su ostvarili pravo na poticaje sa viših nivoa vlasti.

17:08 – U toku je razmatranje Informacija o ostvarenim općinskim,kantonalnim i federalnim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija za 2015.godinu

17:07 – Usvojen je Izvještaj o radu boračkih udruženja i utrošku dodijeljenih sredstava iz budžeta općine za 2015. godinu

16:45 –  Osman Poljaković (predsjednik ODB) ovo je kazao da se nalazi na čelu jedine boračke organizacije koja nije politički obojena. „Rasim Omerović, dok je bio načelnik općine, je želio da ima kontrolu nad organizacijom demobilisanih boraca i zbog toga je napravljena ODB „23.maj“ na čijem čelu je Halil Jahić“, kazao je Poljaković.

16:25 – Mirzet Alić (predsjednik organizacije demobilisanih boraca 23.maj Kalesija) je također napomenuo da je ujedinjenje boračkih organizacija nemoguće. „Ovo je presedan da neko traži Izvještaj o radu jedne nevladine organizacije”, napomenuo je Alić.

16:20 – Fikret Suljkanović (samostalni vijećnik) je rekao da treba obustaviti ovakav vid rasprave, a ako treba organizovati tematsku sjednicu na kojoj bi se govorilo o problemima boraca.

16:18 – Mumin Avdić je  replicirao Ćorsuljiću i istakao da se protivi ujedinjenju boračkih organizacija, jer smatra da njega niko ne može predstavljati osim ratnog vojnog invalida.

16:17 – Hasan Ćorsuljić je ragirajući na istup Avdića kazao da “ujedinjenje čini rješenje” za bolji položaj boraca.

16:16 – Mumin Avdić (predsjednik ORVI) je kazao da je normalna stvar da su predsjednici boračkih organzacija bliski onoj stranci koja je na vlasti.

16:09 – Suljo Javrić (predsjednik OPŠ i PB) je rekao da su sada pet puta tražili sastanak u općini Kalesija, ali ih niko neće da primi. “Šest godina nismo održali sastanak sa šefom za boračko-invalidsku zaštitu. Slažemo se da je potrebna revizija boraca”, rekao je Javrić.

Suljo Javric

16:05 – Sead Selimović (predsjednik Kluba samostalnih vijećnika) –je rekao da moramo pustiti ljude u boračkim organizacijama da oni urede svoje odnose. „Politika gdje god uđe napravi podjele i zbog toga nije dobro da dijelimo ljude“, kazao je Selimović.

16:03 –  Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) je rekao da su borci krivi što ima toliko organizacija. „Imao je SDP ministra u za pitanje boraca i šta ste to dobro donijeli borcima“, kazao je Kamerić.

16:00 –  Amir Barčić (SDP) je kazao da je politika  „umiješala“ prste u rad boračkih organzacija. „SDA je na ključne pozicije u boračkim organizacijama postavila svoje ljude. Logično je da takve organizacije i takvi ljudi neće podržati bilo kakve demonstracije protiv minsitra iz reda SDA“, kazao je Barčić.

15:52 –  Hasan Ćorsuljić (SDP) je kazao da podjele među borcima govore da je stanje u boračkim organizacijama katastrofalna. Upitao je ko će pomoći borcima? „Komandanti nam pomoći neće. Niko se od njih nije odrekao svojih primanja u korist boraca. Žao mi je što borci šute. Žao mi je što na nedavnim protestima u Sarajevu nije bilo niti jedne organizacije iz Kalesije. Neophodna je revizija pripadnika boračke populacije“, kazao je Ćorsuljić.Dodao je da će on organizovati odlazak boraca na proteste u Sarajevo, ako to neće učiniti predstavnici kalesijskih boračkih organizacija. Ćorsuljić je još istakao da su potpuno opravdani zahtjevi boraca, koji su se čuli na protestima u Sarajevu.

15:49 –  U toku je razmatranje Izvještaja o radu boračkih udruženja i utrošku dodijeljenih sredstava iz budžeta općine za 2015. godinu

15:46 –  Prihvaćen je i Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanig puteva na području općine Kalesija u 2016. godini.

15:43 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o uslovima, kriterijima i postupku dodjele u zakup poslovnih prostora u objektu Centar za podršku poduzetništvu sa inkubacionim kapacitetima Kalesija i Odluku o izmjenama odluke o članovima vijeća MZ na području općine Kalesija.

15:39 – Usvojena je Odluka o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2016 godinu.

15:32 – Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB) je putem amandmana predložio da se  iznos od 93.000 KM namijenjen fizičkim i pravnim licima-registrovanim proizvođačima mlijeka koji proizvode mlijeko na području općine Kalesija, za svaku muznu kravu u liniji otkupa umanji na 70 hiljada KM, a da se preostali dio sredstava preusmjeri  na ime naknade eventualnih uginuća stoke. Ovaj amndman nije dobio potrebnu većinu glasova.

15:25 – Nakon  pauze nastavljena je 35.redovna sjednica Općisnkog vijeća Kalesija. U toku je razmatranje Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2016 godinu.

14:04 – U toku je razmatranje Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.

Usvojena je Odluka o imenovanju komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu u sastavu: Suljkanović Mehmed, Džafić Sanel, Mešanović Mujo, Suljkanović Meho, Mujkić Admir, Džafić Damir, Križevac Fikret i Selimović Hasan.

13:54 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o dodijeli općinskih priznanja. Ovom Odlukom općinska priznanja će u povodu obilježavanja 23.maja, Dana općine Kalesija, dobiti:

“Medalja sa zlatnim grbom”

 1. Hadžić (Saliha) Anel iz Petrovica Gornjih

“Plaketa sa zlatnim grbom općine Kalesija”

 1. ZUX – Kalesija
 2. PRIMA SOFA – Kalesija
 3. DANFAS – Kalesija

13:51 – Nije usvojen ni drugi prijedlog SDA da priznanje umjesto Dražene Pejanović dobije Ibrahim Omerović. Rezultati: ZA – 11, PROTIV -0 , UZDRŽAN – 14.

13:50 -Nije usvojen prijedlog Kluba SDA da se općinsko priznanje umjesto Anelu Hadžiću dodijeli Edinu Ramiću. Rezultati glasanja: ZA – 10, UZDRŽANIH 14. Nije bilo glasova protiv.

13:47 – Usvojen je prijedlog Kluba za bolju Kalesiju da općinska priznanja budu dodijeljena preduzećima PRIMA SOFA, ZUX I DANFAS. Rezultati: ZA – 14, PROTIV – 1, UZDRŽAN – 9

13:43 – Također, prijedlog Kluba Stranke za BiH da se općinsko priznanje umjesto Anelu Hadžiću dodijeli Asimu Paščanoviću i umjesto Draženi Pejanović da priznanje dobije Ibrahim Omerović nije prihvaćen. Esad Čanić je nakon prvog glasanja zatražio pojedinačno izjašnjavanje. Rezultati bili: ZA – 10, PROTIV – 1, UZDRŽAN – 13

13:39 – U toku je izjašnjavanje vijećnika po predloženim amandmanima. Amandman vijećnika Zijada Suljkanovića da se općinsko priznanje umjesto Udruženju “Nijemi krik” dodijeli Tržnom centru “Bingo” nije dobio potrebnu većinu glasova. Suljkanović je nakon toga zatražio pojedinačno izjašnjavanje nakon kojeg ponovo ova prijedlog nije dobio dovoljan broj glasova. Rezultati pojedinačnog izjašnjavanja:  ZA – 10, PROTIV -1  , UZDRŽAN – 12

13:38 – nakon pauze nastavljena je sjednica

13:34 – Očekuje se nastavak 35.redovne sjednice Općinskog vijeća, nakon pauze u kojoj su klubovi vijećnika trebali usaglasiti prijedloge za općinska priznanja.

13:27 – Predsjedavajući Muhamed Alić je odredio pauzu u trajanju od 5 minuta, kako bi se Klubovi vjećnika pokušai usaglasiti o dostavljenim prijedlozima.

13:23 –  Ismet Mešić (koji po ovlaštenju mijenja općinskog načelnika) je zamolio vijećnike da se usaglase sa prijedlozima, jer smatra da ne bi bilo dobro da bude preglasavanja.

13:21 –  Sead Selimović (predsjednik Kluba samostalnih vijećnika) je kazao da svi kandidati vrijede i da su prijedlozi jako kvalitetni, ali da bi vijećnici trebali postići koncenzus po ovom pitanju.

Sead Selimovic

13:20 – Nakon što su Klubovi vijećnika obrazložili svoje prijedloge za općinska priznanja u toku je rasprava vijećnika

13:11 – U toku je predlaganje amandmana na Odluku o dodjeli općinskih priznanja. Nekoliko Klubova vijećnika je predložilo amandmane.

Amandman na prijedlog Odluke je dostavio Klub Narodne stranke radom za boljitak koji je tražio da se Udruženje oboljelih od raka „Nijemi krik“ zamijeni sa TC “Bingo”.

Klub za bolju Kalesiju je predložio da se u dijelu Odluke „Medalja sa zlatnim grbom“ mijenja : Anel (Salih) Hodžić briše a umjesto njega se dodaje “Izazov” – Kalesija. Tokom rasprave Mujo Mujkić je povukao ovaj prijedlog.

„Plaketa sa zlatnim grbom“ Dražena Pejanović iz Tuzle se briše i dodaje “ZUX” Kalesija

Također,  Udruženje oboljelih od raka „Nijemi krik“ se briše i dodaje “Prima sofa” Kalesija

Klub SDA je predložio da se „Medalja sa zlatnim grbom općine Kalesija“  umjesto Anelu (Salih) Hodžić dodijeli Edinu (Kadro) Ramić opština Osmaci.

Također Klub SDA je predložio da se „Plaketa sa zlatnim grbom“ umjesto Dražene Pejanović priznanje dodijeli Ibrahimu Omeroviću.

Klub SBiH je predložio da se umjesto Anelu Hodžiću dodijeli Asimu Paščanoviću iz Tojšića, a Plaketu umjesto Draženi Pejanović  da se dodijeli Ibrahimu Omeroviću

12:58 – U toku je razmatranje Odluke o dodjeli općinskih priznanja

12:55 – Sa 14 glasova ZA i 11 PROTIV usvojen je dnevni red 35.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. U dnevni red današnje sjednice vijeća su uvrštene još dvije tačke: Odluka o izmjenama odluke o članovima vijeća MZ na području općine Kalesija i Analiza rada općinskog načelnika i uposlenika organa uprave i osobe koju je načelnik ovlastio da ga mijenja

12:52 – Nastavljena je 35.redovn asjednica Općinskog vijeća

12:15 – Nakon obavljene rasprave po prijedloženom dnevnom redu, predsjedavajući Muhamed Alić je odredio pauzu u trajanju od pola sata.

12:12 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je istakao da u dnevni red ne treba uvrstiti analizu o radu općinskog načelnika i ovlaštene osobe koja ga mijenja. „Ovo je direktan pritisak na Ismeta Mešića da prestane da radi posao koji je započeo“, dodao je Mehmedović.

12:08 – Galib Softić (SDP) je rekao nije smak svijeta ako je promijenjena većina. “Evo ja ću prvi preći u manjinu, ako će neko iz iz manine doći na moje mjesto. Meni se neće ništa promijeniti, niti mi šta znači što sam u većini. Nemam i neću imati nikakve koristi od toga što sam u vijećničkoj većini”, kazao je Softić i pozvao vijećnike da prekinu sa ovakvom raspravom.

12:07 – i dalje u toku rasprava po predloženom dnevnom redu. Tačnije “prepucavanje” vijećnika o novoformiranoj vijećničkoj većini i moralu vijećnika.

11:50 –  Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA)  je replicirajući Amiru Barčiću rekao da se pojedinci bore za Kalesiju u kafanama i za šankovima. “Pojedine kolege iz nove većine su vodile svoje žene i djecu u javna preduzeća”, kazao je Kamerić.

11:46 –  Ismet Mešić (koji mijenja općinskog načelnika) je rekao da treba prestati sa omalovažavanjem na ovoj sjednici. “Ovih dana su se pojedini bivši političari sjetili da kažu da Ismet Mešić laže. O projektu sa slovenačkom Vladom ste upoznati na sjednici Općinskog vijeća. O projektu nisam odlučivao ja nego općinski načelnik”, kazao je Mešić i podsjetio vijećnike o razlozima zbog čega nije zaključen ugovor.

11:37 – Amir Barčić je kazao da je ova većina podržavala rad Ismeta Mešića, ali su se u međvremenu dogodile određene ucjene i pritisci koji su dolazi van zgrade općine Kalesija. Dodao je da ova većina želi dati određene smjernice i upustva za rad općinskog načelnika.  Barčić je kazao da je 1,5 godinu Kalesija “mrtva”, da se ništa nije radilo i da se boje smjena upravnih i nadzornih odbora. “Mi nećemo zapošljavati svoje žene u javna preduzeća, već želimo da stanemo u kraj takvim pojavama”, kazao je Barčić.

11:33 – Uslijedila je replika za replikom Adnana Kamerića i Muje Mujkića koji su replicirali jedan drugom zbog nerealiziranog projekta izrade kanalizacione mreže sa Vladom Republike Slovenije.

11:20 – Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) je upitao po kojem osnovu Muhamed Alić ima pravo preispitivati rad osobe koju je ovlastio općinski načelnik. Kamerić je naglasio da je Ismet Mešić jedina svijetla tačka u posljednjih godinu dana u općini Kalesija. Naglasio je da u novoj većini ima osoba koje žele osporiti određene projekte u Kalesiji. Ukoliko se to desi kazao je da će on lično povesti građane na proteste protiv takvih aktivnosti.

11:18 –  Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) je replicirajući Čaniću kazao da je prilikom neusvajanja Izvještaja o radu općinskog načelnika za 2015.godinu rečeno koji projekti nisu realizovani u prošloj godini. „Želimo u dnevni red uvrstiti ovu tačku kako bi dali određene smjerenice u radu Ismeta Mešića, koji mijenja načelnika“, rekao je Osmanović

11:15 –  Esad Čanić (predsjednik Kluba SBiH) se složio sa Selimovićem po pitanju dopune dnevnog reda. Podsjetio je da na 34.redovnoj sjednici nije usvojen Izvještaj o radu općinskog načelnika, a da Općinsko vijeće nije predložilo nove mjere i aktivnosti u radu općinskog načelnika. “Cilj ove većine je da ne usvoji novi Izvještaj o radu Ismeta Mešića”, rekao je Čanić.

11:09 –  Sead Selimović (predsjednik Kluba samostalnih vijećnika) je replicirao Osmanoviću i kazao da je sporna analiza rada, jer vijećnici nemaju na osnovu čega voditi diskusiju.

11:08 –  Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je replicirajući Seadu Selimoviću je kazao da je potrebno razamatrati  tačku koja se odnosi na analizu rada općinskog načelnika i ovlaštene osobe koja ga mijenja, kako bi vijećnici imali uvid u aktivnosti na realizaciji određenih projekata u Kalesiji.

11:06 –  Sead Selimović (predsjednik Kluba samostalnih vijećnika) je na današnjoj sjednici nepotrebno razmatrati analizu rada općinskog načelnika.

11:03 – Za današnju sjednicu predložene su i dvije dopune.  Na prijedlog općinskog načelnika predložena je Odluka o izmjene Odluke o članovima vijeća MZ-a i predsjedavajući vijeća, Muhamed Alić je predložio da se na današnjoj sjednici razmatra analiza rada općinskog načelnika i uposlenika u općini Kalesija.

11:00 – Poslije obraćanja Ismeta Mešića u toku je razmatranje predloženog dnevnog reda današnje sjednice.

10:40 – Nakon postavljenih vijećničkih pitanja i inicijativa u toku je obraćanje Ismeta Mešića, koji po ovlaštenju mijenja općinskog načelnika, a koji odgovara na određena vijećnička pitanja i govori o aktivnostima kabineta načelnika općine Kalesija.

Ismet

Odgovarajući na pitanja Amira Barčića, Mešić je kazao da je po pitanju vodosnadbijevanja u Hrasnu Donjem urađena projekta dokumentacija, kojom bi se mještani ovog naselja spojili na vodovod sa izvorišta Krušik. Mešić je još kazao da tokom rada na poziciji na kojoj mijenja općinskog načelnika dobija dodatnh 570 KM mjesečno.

Mešić je još napomenuo da je ovih dana stiglo pismo namjere od Azmira Husića koji želi otvoriti farmu pilića do 3 miliona, kao i biznismena iz Njemačke, koji  planira otvoriti fabriku za izradu prikolica

10:39 –  Selmir Buljkić (samostalni vijećnik) je uputio inicijativu da se izvrši revizija dodjeljenih stambenih jedinica u naselju Markoviću (MZ Memići), jer se određeni broj osoba kojima je dodijeljen smještan nalaze van BiH ili su im kuće obnovljene u povratničkim naseljima RS.

10:37 – Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) je postavio dva pitanja:

 1. Da li je istina da je bivši načelnik Rasim Omerović oročio određena sredstva kod poslovnih banaka?
 2. Da li su odluke koje su potvrđene na vanrednim sjednicama nezakonite i da li će doći do štete po budžet općine Kalesija.

Kamerić je podnio inicijativu da se obezbijedi bager za sanaciju klizišta prema Bandjerci u naselju Gaj.

10:30 – Muhamed Osmanović (predsjednik kluba SDP-a) je upitio inicijativu da načelnik do naredne sjednice pripremi Odluku o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2016.godinu. Predložio da se prilikom planiranja rebalasa uštede od predsjedavajućeg vijeća usmjere na dodatno stipendiranje učenika i studenata, da se uredi pružni prelaz u Prnjavoru, da se obezbijede sredstva za asfaltiranje puta kod TC Piemonte, da se obezbijede sredstva za vodosnadbijevanje naseljenog mjesta Kovačevići, da se obezbijedi 100 hiljada za adaptaciju objekata po MZ-a. Također, predložio je da se planiraju sredstva za idejni projekat izgradnje ambulante u Tojšićima, da se planiraju sredstva za prvo zapošljavanje mladih osoba i da se obezbijedi više sredstava za izgradnju ulične rasvjete.  Osmanović je još predložio da se osposobi kabinet za ultrazvučni pregled srca u Domu zdravlja Kalesija.

10:24 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) je uputio vijećničku inicijativu da se sankcioniše istup Zijada Suljkanovića za govorinicom Općinskog vijeća Kalesija.

Mujo

Mujkić je upitao dokle se došlo sa inicijativom za održavanje konferencije o Strategiji bržeg ekonomskog razvoja općine Kalesija? Još je upitao šta je sa usvojenom inicijativom da se u Kalesiji pokrene naplata parkinga? Mujkić je , također, upitao da li je neko prijetio ili ucjenjivao Ismeta Mešića, koji po ovlatenju mijenja općinskog načelnika?

10:20 – Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB) je postavio pitanje: Da li je moralno i profesionalno da novinari obavljuju sve ono što drugi kažu? Uputio je i inicijativu da se na narednoj sjednici vijeća u dnevni red uvrsti analiza rada predsjedavajućeg vijeća.

10:16 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je pokreno inicijativu da kantonalno ministarstvo zdravstva razmotri mogućnost slanja pacijenta na subspecijalističke preglede na UKC-u Tuzla. U drugoj inicijativi Mehmedović je zatražio da općina Kalesija izvrši asfaltiranje puta u naselju Katanovići (ulica Podrinjska).

10:10 – Amir Barčić (SDP) je postavio tri vijećnička pitanja:

 1. Da li je do sada u bilo kojoj Službi rađeno bilo šta po pitanju vodosnadbijevanja naselja Brdo u Donjem Hrasnu i da li se planiraju radovi na asfaltiranju puta u ovom naselju?
 2. Da li su do sada pokrenute bilo kakve aktivnosti po pitanju dokapitalizacije KP „Komunaac“ Kalesija
 3. Koliki je procenat za povećanje plate Ismeta Mešića, koji mijenja načelnika po ovlatenju, i po kojim zakonskim propisima se plata isplaćuje?

10:08 – U toku je postavljenje novih vijećničkih pitanja i inicijativa.

10:05 – Usvojen je Izvod iz zapisnika sa 34.redovne sjedniceOpćinskog vijeća Kalesija.

10:03 – Počela je 35.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Sjedinici prisustvuje 24 vijećnika.

Predsjedavajući Muhamed Alić je za danas sazvao 35.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, na čijem će se dnevnom redu naći 10 tačaka. Općinsko vijeće će, između ostalog, razamatrati Odluku o dodjeli općinskih priznanja i Odluku o imenovanju komisije za procjenu vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.

Pred vijećnicima će se još naći Odluka o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za ovu godinu, Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih puteva na području općine Kalesija i Izvještaj o radu boračkih udruženja i utrošku dodijeljenih sredstava za prošlu godinu.

Na ovoj sjednici vijeća još će se razamtrati Informacija o ostvarenim općinskim, kantonalnim i federalnim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji za 2015.godinu, Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju i Informacija o stanju elektrodistributivne mreže i Programu ulaganja Elektroprivrede BiH na području općine Kalesija za ovu godinu.

Dnevni red

 1. Odluka o dodjeli Općinskih priznanja
 2. Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu
 3. Odluka o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2016 godinu
 4. Odluka o uslovima, kriterijima i postupku dodjele u zakup poslovnih prostora u objektu Centar za podršku poduzetništvu sa inkubacionim kapacitetima Kalesija
 5. Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanig puteva na području općine Kalesija u 2016. godini
 6. Izvještaj o radu boračkih udruženja i utrošku dodijeljenih sredstava iz budžeta općine za 2015. godinu
 7. Informacija o ostvarenim općinskim,kantonalnim i federalnim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija za 2015.godinu
 8. Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2015-2015. godine
 9. Informacija o stanju elektrodistributivne mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede u 2016.godini na području općine Kalesija
 10. Nacrt Zakona o značajnim datumina, događajima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: