Cijena električne energije za kućanstva ostaje ista!

Iz Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) danas je saopćeno da struja za kućanstva neće poskupiti.

Kako je saopćeno iz FERK-a, prijedlozi elektroprivrednih poduzeća su da cijena za kategoriju kućanstva ostaje ista u 2016. godini, kategoriji ostala potrošnja na 0,4 kV naponskom nivou kod JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar predloženo je sniženje cijena u prosjeku od pet posto, a kod JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo kategoriji ostala potrošnja na 0,4 kV naponskom nivou II. tarifna grupa predloženo je sniženje od 0,95 posto.

FERK će, kako se navodi, u skladu sa propisanim pravilima pažljivo analizirati dostavljene prijedloge kako bi utvrdilo da li su predložene cijene u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH i jesu li stečeni uvjeti za davanje saglasnosti FERK-a.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.