Budžet općine Kalesija u prošloj godini manji za blizu dva miliona maraka od planiranog

Općinsko vijeće Kalesija je na 24.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o radu općinskog načelnika i pravobranilaštva, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2014. godinu.

Prilikom razmatranja Izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu izražena je zabrinutost za kontinuirani pad prihoda i umanjenje budžeta. Naime, prema ovom izvještaju ostvarani budžet općine Kalesija za 2014. godinu manji je za blizu dva miliona maraka u odnosu na planirani budžet. U 2014.godini ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 6.303.844,06KM, ukupni rashodi i izdaci u iznosu 6.726.630,99 KM. U ovom periodu ostvaren je višak rashoda u iznosu od 422.786,93KM. Obzirom da preneseni višak prihoda iz 2013.godine iznosi 1.226.645,65KM u 2015.godinu se prenosi neutrošeni dio viška prihoda u iznosu od 803.858,72KM.

izvjestaj

Prihvaćena je Odluka o kriterijima za podsticaj u poljoprivrenoj proizvodnji  za ovu godinu. Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji za raspodjelu novčanih sredstava u iznosu od 150.000 KM namijenjenih za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Iznos od 130.000 KM  dodijelit će se fizičkim i pravnim licima-registrovanim proizvođačima mlijeka, sa područja općine Kalesija, a iznos od 40.000 KM dodijelit će se na ime naknade eventualnih uginuća stoke.

Vijećnici si prihvatili Odluku o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. Preuzimanjem funkcije općinskog načelnika, Nedžadu Džafiću, koji je do sada bio na čelu zakonodavne vlasti u Kalesiji, je prestao mandat vijećnika, pa je zbog toga bilo neophodno donijeti Odluku o njegovom razrješenju sa mjesta predsjedavajućeg vijeća. Sjednicom vijeća je predsjedavala Kadira Suljkanović, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Novi predsjedavajući Općinskog vijeća trebao bi se uskoro birati.

Općinsko vijeće je usvojilo i Izvještaje o radu za prošlu godinu, JU Centar za socijalni rad, JU Gradska biblioteka, JZU Dom zdravlja kalesija za period I-XII 2014. Godine i JU BKC Alija Izetbegović Kalesija za 2014.

Po prvi put nakon izbora, vijećnicima se kratko obratio i novoizabrani načelnik Nedžad Džafić, koji je vijećnike obavijestio da je u ponedljek, 23.marta od CIK BiH dobio certifikat o izboru za načelnika općine Kalesija, a da je dan kasnije obavio primopredaju od v.d.načelnika Salmira Avdibašića.

 

(Radio Feral)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: