ANALIZIRANI IZVJEŠTAJI O REALIZACIJI PROJEKATA I UTROŠKU SREDSTAVA

Analiza izvještaja o utrošku sredstava dodijeljenih po programima raposdjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe i za subvencije troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalnizacije ovisnosti o drogama za 2011. godinu bila je tema danas održanog sastanka predstavnika Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i predstavnika organizacija, udruženja i institucija korisnika dodijeljenih sredstava. Domaćin sastanka bio je ministar za rad, socijalu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Sead Hasić.

Kako je danas istaknuto u 2011. godinu za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za ukupno 44 projekta usmjerena ka 7.758 korisnika raspoređeno ukupno 827.4801,00 KM. Za 11 projekata usmjerenih ka starijim i materijalno neobezbijeđenim licima utrošeno 607.480,00 KM, čime je obuhvaćeno ukupno 6.275 korisnika. Kada su u pitanju lica sa invaliditetom, 20 kandidovanih projeka obuhvatilo je 646 lica, te su za te namjene Programom raspodjele sredstava raspoređene 134.000,00 KM, dok je 86.000,00 KM raspoređeno na 13 projekata usmjerenih ka 837 ostalih korisnika.

Kada je u pitanju raspodjela sredstava za subvencije troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama u 2011. godini bilo je predviđeno 300.000,00 KM. Programom prevencije bolesti ovisnosti obuhvaćeno je ukupno 10.862 korisnika, a u okviru preventivnog rada obuhvaćeni su učeniici svih osmih razreda u 10 osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona kao i nekoliko drugih organizacija i ustanova. Kada su u pitanju rezultati, 7 projekata je kroz radionice, predavanja i kampanje za ciljnu grupu imalo učenike ukupno 48 škola sa oko 10.860 direktnih učesnika. Značajno je istaći da je u okviru ukupno planiranih sredstava obuhvaćen 21 korisnik usluga rehabilitacije psihološkog odvikavanja i resocijalizacije sa namjerom da se integrira u društvenu zajednicu. Navedene aktivnosti se uspješno provode u Centru za rehabilitaciju CROPS.

Ukupni poticaji podrške programima imaju višetruk značaj sa aspekta pomoći i usluga socijalnog rada, ali i otvaranja mogućnosti dobijanja drugih sredstava iz pristupnih fodova i drugih donatora. Partnerstvo pokazuje da je nevladin sektor sposoban obezbijediti ukupna sredstava u iznosu od preko 11 miliona konvertibilnih maraka za navedene namjene, što u svakom slučaju opravdava poticajne programe Ministarstva, istaknuto je danas.

Danas su također analizirani i prezentirani uočeni nedostaci, te diskutovano o njihovom prevazilaženju, ali i mogućnostima nastavka i unaprijeđenja saradnje i partnerstva u oblasti socijalnih usluga.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: