Aktivirana nova klizišta na području općine Kalesija

Prema  vanrednom izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, kiša je prouzrokovala aktiviranje novih i reaktiviranje starih klizišta u mnogim općinama Tuzlanskog kantona.

Vodostaj na brani HA Modrac u 11,00 sati iznosio je 199,31 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore iznosi  37 m3/s.

Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu „Karanovački most“ u općini Gračanica  je 275,5 cm (kritična tačka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava 300 cm.)

Na području općine Kalesija aktivirano je klizište u Dubnici koje ugrožava jedan stambeni objekat i putnu komunikaciju Hrasno – Dubnica, dok je reaktivirano staro klizište u Kikačima koje ugrožava lokalni put.

U općini Tuzli reaktivirano staro klizište Badre, koje ugrožava dva stambena objekta koja su ranije iseljena.

U  Srebreniku je reaktivirano staro klizište u Suljendićima koje ugrožava više stambenih objekata. Na području općine Teočak, reaktivirano je staro klizište u MZ Snježnica, koje  ugrožava jedan stambeni objekat. Također, reaktivirano staro klizište Centar-Dolovi, a ugroženo više stambenih objekata jer se klizište približilo svega nekoliko metara od kuće.

U općini Sapna reaktivirano je staro klizište MZ Sapna lokalitet Gaj i reaktivirano staro klizište MZ Sapna, koje ugrožava dva stambena objekta i jedan pomoćni objekat (štala).

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.