24. oktobar – Dan Ujedinjenih nacija

Povodom obilježavanja 65. godišnjice UN-a, u godini koju je Evropska unija proglasila godinom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, tim UN agencija u BiH skreće pažnju javnosti na probleme djece sa posebnim potrebama.

Kako se ističe u saopćenju Ureda rezidentnog koordinatora UN-a, djeca sa invaliditetom posebno su izložena riziku siromaštva i socijalne isključenosti prema podacima iz Izvještaja o napretku u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva iz 2010. godine, kao i djeca bez roditeljskog staranja, djeca Romi i raseljena djeca.

U Izvještaju se navodi da je siromaštvo jedan od vodećih uzroka uskraćenosti kod djece u BiH, pogotovo u smislu razvoja i obrazovanja.
BiH je potpisnica UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koja uključuje zaštitu prava djece sa invaliditetom, jednak pristup obrazovanju, pravo na zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, ukidanje diskriminacije na tržištu rada, prava na adekvatan životni standard i socijalnu zaštitu, pravo na jednako učešće u javnom životu, pravo na učešće u sportskim i kulturnim aktivnostima.

Pitanja siromaštva i socijalne uključenosti djece i odraslih su sastavni dio mandata svih agencija u BiH.

U skladu sa tim, UN-ova definicija dječijeg siromaštva, koja navodi da su djeca koja žive u siromaštvu uskraćena za materijalne, duhovne i emocionalne resurse koji su im potrebni za opstanak, razvoji i napredak, što onemogućava da uživaju svoja prava, ostvare svoj puni potencijal ili učestvuju kao punopravni i ravnopravni članovi društva, bila je polazna tačka za ovogodišnje aktivnosti obilježavanja 24. oktobra.

Svake godine, širom svijeta obilježava se 24. oktobar, dan Ujedinjenih nacija. BiH je 22. maja 1992. godine pristupila svjetskoj organizaciji kao 177. zemlja članica.

Od 1996. godine, kada se završila misija UN-a u BiH, UN je prisutan kroz rad više od dvanaest UN-ovih agencija, od kojih svaka ima cilj da pomogne BiH da se razvije u prosperitetnu državu.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.