Zdravstvene preporuke za zaštitu zdravlja građana u slučaju aerozagađenja

Zavod za javno zdravstvo TK izdao je zdravstvene preporuke za zaštitu zdravlja građana u situacijama kada su povećane koncentracije zagađujućih materija u vazduhu iznad preporučenih normi s ciljem sprečavanja akutnih i hroničnih bolesti koje nastaju kao posljedica aerozagađenja.

  • Smanjiti boravak na otvorenom, naročito u jutarnjim i večernjim satima, sve do pojave padavina ili jakog vjetra koji će omogućiti bolji kvalitet zraka.
  • Pri boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu zaštitnih maski ili priručnih sredstava (šal, maramica i sl.) kako bi se bar djelimično ublažio štetni uticaj većih lebdećih čestica i čađi. Najbolju zaštitu pružaju snandardizirane zaštitne maske.
  • Pri boravku na otvorenom koristiti maske za aerozagađenje
  • Naročito je važno da hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i trudnice ne borave u zadimljenim i neventiliranim prostorijama
  • Hroničnim bolesnicima, ali i zdravim osobama, naročito djeci, preporučuje se da što više vremena provode na svježem vazduhu i sredinama sa niskim nivoom aerozagađenja
  • Dok traju epizode velikog zagađenja zraka, poseban doprinos očuvanju zdravlja predstavlja odlazak na obližnje planine svakog vikenda.
  • Takođe se ne preporučuju vježbe i trčanje na otvorenom jer se na taj način, zbog dubokog disanja, veće količine zračnih polutanata unose u pluća
  • Smanjiti konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorijama i korištenje čvrstog goriva, pogotovo uglja koji ima loš kvalitet
  • Smanjiti korištenje privatnih automobila te koristiti sredstva javnog gradskog prevoza ( korisno bi bilo da više osoba putuje jednim automobilom)
  • Vlasnicima individualnih ložišta se zabranjuje u kotlovnicama spaljivanje smeća, guma,  plastike i sl.

Apelujemo na stanovništvo da ispoštuje zdravstvene preporuke u cilju poboljšanja kvaliteta zdravog života i proširenja svijesti o štetnosti zagađenog zraka po ljudski organizam, biljni i životinjski svijet, te na taj način preventivno djeluju u granicama svojih mogućnosti i da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinesu zagađenju zraka, navodi se u preporuci Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *