Posjeta delegacije Vlade TK Općini Živinice

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona koju su činili Osman Puškar, ministar privrede i Admir Huskanović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice je u srijedu, 21.03.2018. godine upriličila posjetu Općini Živinice i tom prilikom održala radno-konsultativni sastanak sa Načelnikom Općine Živinice.

Sastanku su zajedno sa navedenom delegacijom Vlade TK prisustvovali saradnici resornih ministarstava i članovi Radne grupe za izradu Nacrta zakona o poduzetničkoj infrastrukturi na području Tuzlanskog kantona, kao i predstavnici Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Živinice.
Tema sastanka bile su aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona na poboljšanju zakonske regulative za bolji poslovni ambijent i prezentiranje iskustava i saznanja vezanih za poslovne zone, rješavanje administrativnog i zakonskog uređenja poslovnih zona i drugih subjekata poduzetničke infrastrukture.
Naime, Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o stanju poduzetničke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona koju je izradilo Ministarstvo privrede TK, nakon čega se krenulo u izradu Nacrta zakona o poduzetničkoj infrastrukturi na području TK s ciljem kreiranja regulatorne osnove za razvoj poduzetništva i privrede Tuzlanskog kantona, a čime bi se povećao broj investicija i privukao veći broj potencijalnih investitora.
Budući da su poslovne zone najvažniji segment poduzetničke infrastrukture, predstavnici Vlade TK i članovi Radne grupe odlučili su posjetiti općine na Tuzlanskom kantonu i organizovati radno-konsultativne sastanke na kojima bi predstavnici općina iznijeli svoja iskustva i saznanja vezano za poslovne zone.
Ministarstvo privrede je u 2017. godini započelo i aktivnosti na unapređenju regulatornog okvira za uspostavu javno-privatnog partnerstva na Tuzlanskom kantonu i pripremilo izmjenu Zakona o javno-privatnom partnerstvu koja je usvojena u decembru 2017. godine. Na ovaj način uspostavljeni su temelji za dalji razvoj kapitalnih projekata, unapređenje javnih usluga i investicija te je jedna od tema sastanka bila i realizacija razvojnih projekata na području Općine Živinice.
Tokom sastanka načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković sa saradnicima je predstavio aktivnosti vezane za unapređenje poslovnog ambijenta u proteklom periodu, prijedloge razvojnih projekata Općine Živinice i naglasio da Općina Živinice raspolaže sa ukupno tri poslovne zone – Poslovna zona “Novi grad” i “Maline” koje su djelomično izgrađene tako da se mogu nazvati zone poslovanja, te sa Poslovnom zonom “Ciljuge 2″ koja je u fazi iniciranja uspostave i koja predstavlja primjer kako treba biti uređena jedna poslovna zona.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Živinice koji su istakli da poslodavci trebaju ostvariti što bolju saradnju sa općinskim i kantonalnim nivoima vlasti sa ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta u Općini Živinice.
Nakon održanog radno-konsultativnog sastanka, upriličena je posjeta Poslovnoj zoni „Ciljuge 2”.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *