Počela civilna NATO vježba u BiH

Svečanom ceremonijom u Tuzli je danas zvanično otvorena višednevna terenska civilna NATO vježba “Bosna i Hercegovina 2017” za upravljanje kriznim situacijama, koja je okupila oko 1.200 učesnika iz 34 zemlje.

Vježbu zajednički organiziraju Ministarstvo sigurnosti BiH i Euroatlantski centar za koordinaciju odgovara na katastrofe NATO-a, a kako je ocijenjeno na otvaranju, ovakve vježbe spašavaju živote i jačaju saradnju među zemljama.

Nakon ceremonije otvaranja, upriličena je i pokazna vježba.

Cilj vlježbe, koju zajednički organiziraju Ministarstvo sigurnosti BiH i NATO Euroatlanski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC), jeste poboljšanje interoperabilnosti međunarodnih aktivnosti u pružanju odgovora na elementarne nepogode.

Radi se o EADRCC-ovoj 17. vježbi o upravljanju posljedicama elementarnih nepogoda, a prvoj koja će se izvesti u Bosni i Hercegovini.

Odluka da se vježba odnosi na poplave i zemljotres zasnovana je na geološkim i ekološkim izazovima sa kojima se suočava BiH.

Nakon elementarnih nepogoda u 2014. godine, Bosna i Hercegovina je zatražila pomoć od Euroatlanskog centra za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC) kako bi se suočili sa posljedicama poplava i klizišta koji su devastirali veliki dio zemlje. Više od 40 zemalja i nekoliko međunarodnih organizacija su pružile pomoć.

Na poziv Ministarstva sigurnosti BiH, NATO je u julu 2014. godine poslao svoj tim za civilna pitanja. Civilni tim NATO-a preporučio je da se međunarodne obuke i vježbe održe u Bosni i Hercegovini kako bi se povećala međusobna operativnost između različitih strana koje pružaju pomoć u operacijama spašavanja od katastrofa.

Ovakav scenario za ovogodišnju vježbu EADRCC pod nazivom “Bosna i Hercegovina 2017” će omogućiti sticanje prakse u međunarodnoj saradnji i ojačati mogućnost timova iz različitih zemalja da efikasno rade zajedno, što podrazumijeva široku lepezu aktivnosti i uključuje spašavanje iz vode, potrage u urbanim područjima, medicinske timove, te spašavanje i zaštitu od hemijskog, biološkog, radioaktivnog i nuklearnog oružja, kao i timove za dekontaminaciju.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *