Održana 33. redovna sjednica Vlade TK: Usvojen Plan jesenje sjetve

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Plan jesenje sjetve u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument je sačinjen na osnovu općinskih planova za jesenju sjetvu, a planom je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 7.802 ha.

Shodno planu, žitaricama se planira zasijati 5.455 ha što iznosi 69,91% ukupnog plana sjetve, a više je za 40 ha odnosno za 0,74 % u odnosu na plan 2017. godine. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.657 ha što je 46,87 % od ukupnog plana, a manje je u odnosu na prošlu godinu za 52 ha odnosno za 1,40 %. Plan sjetve povrća je 590 ha što je za 16 ha manje u odnosu na prošlu godinu, dok je krmnim biljem planirano zasijati 1.750 ha što je neznatno manje u odnosu na prošlogodišnji plan.

U općinama Banovići, Gradačac, Kladanj i Lukavac, u odnosu na prošlu godinu, planirana jesenja sjetva na nešto manjim sjetvenim površinama dok je u ostalim općinama veća ili u nivou prošlogodišnje. Kao i prethodne godine u ovoj sjetvenoj sezoni planiraju se zasijati najveće površine u općinama Lukavac, Gradačac, Kalesija, Čelić, Živinice i Gračanica.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je za realizaciju jesenje sjetve potrebno 6.263.537,50 KM i to za sjemena 2.081.665,50 KM, za đubrivo 2.457.630,00 KM, za gorivo 920.636,00 KM, za ulje i mazivo 218.456,00 KM, te za pesticide 585.150,00 KM.

U cilju ostvarenja plana jesenje sjetve, potrebno je stvoriti preduslove kao što su prioritetna isplata ostvarene novčane podrške za poljoprivrednu proizvodnju iz prethodnih godina, a blagovremeno isplaćivati podrške ostvarene u 2018. godini kako bi olakšali poljoprivrednim proizvođačima nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu, obezbijediti kvalitetno sjeme i sadni materijal sa odgovarajućim porijeklom, certifikatom, fitopatološkim uvjerenjem i sortnoj čistoći, obezbijediti ostale repromaterijale za sjetvu, kao i neophodne rezervne dijelove za poljoprivrednu mehanizaciju, te u organizaciji Poljoprivrednog zavoda organizovati edukaciju poljoprivrednih proizvođača radi prezentacije novog sortimenta pšenice kao i drugih kultura, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine.

Ostale odluke

Vlada je danas usvojila Plan energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2018. godine. Plan je urađen u skladu sa Federalnim akcijskim planom energijske efikasnosti (EEAPF 2016-2018), a koji je pripremljen u skladu sa obavezama Bosne i Hercegovine iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bitno je naglasiti da je EEAPF (2016-2018) izrađen u zadanom najvećem dijelu u skladu sa zahtjevima Formata i smjernica za pripremu Trećeg nacionalnog akcionog plana energetske efikasnosti i da se ovim dokumentom uvode programi za povećanja energijske efikasnosti. Većina mjera u sklopu programa, 28 od ukupno 36, realizirat će se tokom 2018. godine, dok su ostali projekti realizirani još u 2016. i 2017. godini.

Vlada je danas prihvatila tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, te ovlastila ministra obrazovanja i nauke Zlatana Muratovića da u ime Vlade potpiše ove anekse. Ovim aneksima omogućava da se da i radnici koji se nalaze u posljednjem platnom razredu dobiju povećanje plaće koje će ostavriti ostali platni razredi kroz primjenu sporazuma o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće radnika u osnovnoj i srednjoj školi. Također, ovim aneksima i zaposlenicma u osnovnim i srednjim školama, za vrijeme porodiljskog dopusta, omogućava se naknada pune plaće, s tim da se naknada plaće ostvaruje u skladu sa propisima Tuzlanskog kantona koji regulišu ovu oblast dok razliku do visine pune plaće uplaćuje škola u kojoj se zaposlenik nalazi u radnom odnosu, po uzoru na odredbu Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Također, Vlada je danas donijela i Uredbu o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada vannastavnog osoblja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Vannastavnim osobljem u odgojno-obrazovnoj ustanovi smatraju se sekretar, saradnik za ekonomsko finansijske poslove, mlađi referent za administrativne poslove, domar, domar-ložač, pomoćni ložač i higijeničar. Cilj donošenja ove uredbe je omogućavanje ocjenjivanja ovih radnika a sa intencijom kvalitetnog i profesionalnog obavljanja poslova i radnih zadataka, te i njihovog podsticaja da svojom stručnošću, odnosno ljudskim odlikama postižu kvalitetnije rezultate u radu, da konstantno unaprjeđuju svoja stručna znanja i vještine, te da svojim zalaganjem i ostvarenim rezultatima rada unaprjeđuju razvoj cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada odgojnoobrazovne ustanove.

U cilju realizacija Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini, Vlada je danas dala suglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju 32.233,50 KM Općini Sapna, kao sufinansiranje izvođenja hidrogeoloških istražnih radova za potrebe zahvaćanja podzemnih voda za naselja općine Sapna.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju 10.000,00 KM Opštini Milići za mjesnu zajednicu Milići, kao pomoć poljoprivrednoj zadruzi „BIO ORGANIK PODRINJE“, a kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka.

Vlada je danas donijela Odluku po prigovoru na Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kojom se prigovor Amela Mehanovića, uložen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove odbija se kao neosnovan.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 2.000,00 KM, Društvu pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja Tuzlanskog kantona, na ime sufinansiranja troškova takmičenja pod nazivom “Sportske igre prosvjetnih radnika Tuzlanskog kantona” koje će se održati povodom 5. oktobra – Svjetskog dana učitelja u Tuzli 5. oktobra 2018. godine. Također, Vlada je odobrila 11.625,00 KM,  Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na ime naknade za povećanje priključne snage za 50,952 kW, a obzirom da JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla nije osigurala cjelokupnu finansijsku konstrukciju za odlazak učenika na Globalno takmičenje iz engleskog jezika, zbog čega su i sredstva koja je Vlada prethodno odobrila ostala neutrošena, Vlada je danas stavila van snage ranije donesenu odluku o odobravanju sredstava ovoj školskoj ustanovi.

Vlada je odobrila i usmjeravanje donacije u Budzet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, u svrhu realizacije projekta „Knjiga je moj najbolji prijatelj“, JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Gradačac dodijelilo 6.200,00 KM.

Vlada je danas donijela Odluku o odobravanju finansijskih sredstava Razvojnom programu Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) za transfer druge tranše na ime sufinansiranja direktne tehničke podrške u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP). Radi se o realizaciji treće faze Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III), koja ima za cilj proširenje i konsolidiranje znanja i sistema za upravljanje razvojem na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou. Ukupno direktno učešće Vlade Tuzlanskog kantona iznosi 20.000 KM. Prva tranša realizirana je tokom 2017. godine, dok se druga tranša, u iznosu od 10.000 KM realizira danas donesenom odlukom.

Vlada je danas donijela odluke o unutrašnjim preraspodjelama rashoda u Budžetu TK za 2018. godinu. Ovom unutrašnjom preraspodjelom, između ostalog su osigurana sredstva potrebna da bi se ispoštovala zakonska odredba i želja Vlade TK, da sufinansira troškove prijevoza učenika koji žive na odaljenosti većoj od dva, umjesto dosadašnjih 4 kilometra, od škole. Ovim raspodjelama ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2018. godinu.

Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za august 2018. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.

Vlada je danas dala saglasnost Javnoj ustanovi Muzej istočne Bosne Tuzla za prijem po jednog zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radna mjesta Historičar – kustos i Historičar umjetnosti – kustos.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *