Održana 109. redovna sjednica Vlade TK

302.435,16 KM za apelacije

Zbog kršenja prava na donošenje sudskih odluka u razumnom roku, na ime izvršavanja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odnosno apelacija, iz budžeta Tuzlanskog kantona u 2017. godini isplaćene su 302.435,16 KM. Uz visok iznos koje je za ove namjene izdvojen tokom protekle godine, zanimljiv je i dramatičan trend povećanja tog iznosa tokom protekle tri godine. Tako je za apelacije tokom 2015. godine izdvojeno 8.550,00 KM, 2016. 85.100,00 KM, da bi ove godine ta suma bila skoro tri puta veća. Najčešći razlog, može se reći i jedini, za podnošenje apelacija protiv presuda sudova sa područja Tuzlanskog kantona i Vrhovnog suda FBiH, najčešće od strane fizičkih lica, jeste kršenje prava na donošenje odluka u razumnom roku, pri čemu Ustavni sud u postupku odlučivanja nalaže Vladi Tuzlanskog kantona da apelantu/ima u roku određenom u odluci isplati određeni novčani iznos na ime namaterijalne štete zbog kršenja prava na donošenje odluke u razumnom roku, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o isplaćenim sredstvima na ime apelacija za 2017. godinu.

Ostale odluke

Na danas održanoj redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je godišnji Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za sufinansiranje programa INTERREG IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora 2014-20120, odnosno projekta Inovativnim umom do pametnih škola (PAMETNE ŠKOLE), Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) je dodijelilo 5.003,76 KM.

Također, Vlada je za realizaciju projekta „Nabavka roba i radova rekonstrukcije objekta sportske dvorane u Kladnju“ danas odobrila 12.214,80 KM.

Vlada je danas odobrila 5.000,00 KM Udruženju žrtava i svjedoka genocida, Sarajevo, kao finansijsku podršku u organizaciji konferencije „Procesuiranje genocida u BiH“, koja će se održati u periodu od 18. do 19. aprila 2018. godine u Sarajevu. Također, 10.000,00 KM je odobreno Udruženju muzičkih umjetnika Tuzla, kao finansijska podrška u organizaciji manifestacije kulture „Sevdalinka kulturno-historijsko nematerijalno blago Bosne i Hercegovine – 10. festival sevdalinke Sevdalinko, u srcu te nosim”, koja će se održati 11. i 12. aprila 2018. godine u Tuzli.

Vlada je danas razmatrala i usvojila Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini i Informaciju o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita, licenciranju predavača i ispitivača u 2017. godini.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Vlada je danas dala saglasnost Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za prijem višeg samostalnog referenta za opće i ekonomsko-finansijske poslove u radni odnos na određeno vrijeme do popune radnog mjesta putem javnog oglasa.

Vlada je danas donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona. Naime, u vrijeme donošenja prethodnog Rješenja, imenovani su predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, kao članovi Tima za sprečavanje korupcije. Obzirom da je nedavno, spajanjem Ministarstva razvoja i poduzetništva i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, uspostavljeno Ministarstvo privrede, ovim izmjenama su kao predstavnici novoformiranih ministarstava privrede i kulture sporta i mladih imenovani Erna Kusturica i Edin Nišić.

Vlada je danas, kao neosnovan, odbila prigovor po raspisanom javnom pozivu za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, te donijela rješenje kojim se Dragan Pelemiš, zaposlen kao pomoćnik direktora, odnosno rukovodilac Sektora za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo, imenuje na poziciju vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.

Vlada Tuzlanskog kantona nije danas dala saglasnost na odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ o prihvaćanju ostavke i razrješenju direktora, te o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Od Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ Vlada je zatražila da preduzme potrebne radnje i aktivnosti u cilju potpunog ispunjenja obaveza utvrđenih pravosnažnom Presudom Općinskog suda u Živinicama i Kantonalnog suda u Tuzli, kako je to precizno i definirano odredbama Statuta ovog javnog preduzeća.

Vlada je danas donijela odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2018. godinu. Ovom unutrašnjom preraspodjelom ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2018. godinu.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *