Objavljen treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli od 15.09.2017. godine, objavljen je treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini.

Treći upisni rok organizuje se za studijske programe fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli na koje se u prvom i drugom upisnom roku nije prijavio odobreni broj kandidata utvrđen Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini, od 16.06.2017. godine.

Slobodno je ukupno 880 mjesta i to za redovni studij za studente koji se finnasiraju iz budžeta TK 132 slobodna mjesta, za studente koji sami finansiraju svoj studij 721 slobodno mjesto i za vanredni studij 27 slobodnih mjesta.

Podnošenje prijava i upis kandidata vrši se u rokovima kako slijedi:

– podnošenje prijava vršit će se od 18.09. do 20.09.2017. godine;
– prijemni ispit održat će se 22.09.2017. godine u 10,00 sati;
– privremena rang-lista kandidata objavit će se 22.09.2017. godine, a konačna 27.09.2017. godine;
– upis primljenih kandidata, na studijskim programima na kojima se stvore uslovi za upis, obavit će se od 27.09. do 02.10.2017. godine.

Kriteriji za upis, procedure upisa i način podnošenja prijava su utvrđeni Konkursom koji je dostupan na web stranici Univerziteta i fakulteta. Bliže informacije o studijskom programu i druge informacije mogu se dobiti na web stranici fakulteta/Akademije kao i u studentskim službama fakulteta/Akademije.

rtv slon

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *