Ministarstvo privrede TK: Sutra potpisivanje Ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je u proteklom periodu sprovelo proceduru na realizaciji i finaliziranju aktivnosti u okviru Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti” za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu. Predmet Javnog poziva bilo je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava, namijenjenih za podsticanje i pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave s područja Tuzlanskog kantona za pripremu i implementaciju projekata od značaja po modelu javno-privatnog partnerstva.

Na osnovu objavljene Konačne rang liste od 01.11.2018. godine, donešene su Odluke od odobravanju navedenih sredstava, na koje je Vlada Tuzlanskog kantona dala svoje saglasnosti 13.11.2018. godine. Na osnovu pomenutih odluka će biti potpisani ugovori o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava za podršku u pripremi sljedećih prijedloga projekata po modelu javno-privatnog partnerstva:

1. GRAD TUZLA – Izgradnja kompleksa Ilinčica
2. OPĆINA DOBOJ ISTOK – Toplifikacija centralnog dijela naselja Klokotnica
3. OPĆINA GRADAČAC – Izgradnja bazena i smjestajnih kapaciteta u Gradačcu
4. OPĆINA KALESIJA – Unapređenje i izgradnja kanalizacione mreže na području općine Kalesija
5. OPĆINA SREBRENIK – Izgradnja centra za smještaj osoba starije dobi u Srebreniku – Dom za stare i nemoćne
6. OPĆINA SREBRENIK – Izgradnja sportsko rekreativnog centra u Srebreniku
7. OPĆINA SAPNA – Unapređenje ulične rasvjete na području općine Sapna

Potpisivanje Ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava bit će upriličeno u srijedu, 05. decembra 2018. godine u 13 sati, u Sali za sjednice u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *