Uspostava i zamjena zemljišnih knjiga za KO Prnjavor, KO Tojšići i KO Sapna

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnjim knjigama FBiH (“Sl.novine FBiH”, br. 19/03 i 15/04), Općinski sud u Kalesiji:

Najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za KO Prnjavor, KO  Tojšići i KO Sapna. Pozivaju se sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje  svojine ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim  općinama KO Prnjavor, KO Tojšići i KO Sapna po novom premjeru da to  svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglsa u  “Službenim novinama FBiH” i “Službenom glasniku BiH” podneskom u dva  primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti  uvaženo prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev  produžiti najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da  pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza  zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra za KO Prnjavor, KO Tojšići i KO Sapna izvršen je prenos prava vlasništva iz Knjige položenih  ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju  svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo  upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU u  elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja  prava na vašim nekretninama. Dobijanjem rješenja o upisu prava i  njegovim provođenjem u elektronsko vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate  apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga vas još jednom pozivamo da  prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet  uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru “Projekta registracije  nekretnina” će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te predaja podneska sa  dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u  Kalesiji na adresi ulica Žrtava genocida u Srebrenici 12 svakim radnim  danom od 08:00 do 15:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i poštom na adresu Općinski sud Kalesija,  ul. Žrtava genocida u Srebrenici 12, 75260 Kalesija.

 

(Press općine Kalesija)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *