U subotu treća redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija Fadil Alić zakazao je za subotu 25. februara treću redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, sa početkom u 10 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

Za sjednicu je planiran sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za
2017. godinu.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju Komisije za utvrđivanje stanja dodijeljenih površina
građevinskog zemljišta pravnim i fizičkim licima u periodu 2014., 2015. i 2016. godina.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršenju Budžeta općine Kalesija za
2017. godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o prodaji nekretnina
neposrednom pogodbom radi izgradnje objekta komunalne infrastrukture – trafostanice.
6. Razmatranje i usvajanje Plana proljetne sjetve za 2017. godinu.
7. Razmatranje i donošenje Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime
podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području
općine Kalesija.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih
službi za upravu općine Kalesija za 2016. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u
prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2016. –
31.12.2016. godine.
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu sportskog saveza općine Kalesija za 2016. godinu sa
Izvještajem o realizaciji dodijeljenih javnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje sporta u 2016.
godini.
11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom
uspjeha učenika na I polugodištu školske 2016/2017. godine.
12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o izgradnji sportske dvorane u Kalesiji.
13. Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta.
14. Razmatranje i donošenje Zaključka o pokretanju postupka za izmjene i dopune Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Kalesija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *