Saopćenje JU Centar za socijalni rad Kalesija

Vlada Tuzlanskog kantona je dana 12.02.2018. godine donijela Odluku o ostvarivanju prava na Jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta za 2018. godinu i Odluku o utvrđivanju novčane pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci starosti za 2018. godinu.

Uspostavu prava, na naprijed navedena prava za građane koji su prijavljeni na području općine Kalesija, vršit će JU Centar za socijalni rad Kalesija. S tim u vezi, obavještavamo sve nezaposlene (koji se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje TK-a, Biro Kalesija) majke porodilje čija su djeca rođena u 2018. godini, a čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 25% prosječne plaće TK-a za 2017. godinu, odnosno 191,60 KM, da se jave u JU Centar za socijalni rad Kalesija u kancelariju br. 4, radi ostvarenja pomenutih prava.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *