Općinsko vijeće Kalesija u subotu razmatra Nacrt budžeta općine Kalesija za narednu godinu

Predsjedavajući Enes Idrizović je za subotu, 27. oktobra, zakazao 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, na čijem će se dnevnom redu naći 16 tačaka.

Pred vijećnicima će se, između ostalog naći, Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija, Odluka o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Krušik”.

Na ovoj sjednici razmatrat će se Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2018/2019. godine, Plan jesenje sjetve za 2018. godinu, zatim Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period  01.01.2018  – 30.06.2018. godine, kao i Nacrt budžeta općine Kalesija za period 01.01. do 31.12.2019. godine.

Općinsko vijeće još će razmatrati Izvještaj o realizaciji projekata iz Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027. godina u 2018. godini, Izvještaj o radu i poslovanju u 2017. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija, Informaciju o završenoj školskoj 2017/2018. godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednje škola na području općine Kalesija, Informaciju o implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za KO Tojšići i KO Prnjavor, Informacije o stanju putne i kanalizacione  infrastrukture na području općine Kalesija.

DNEVNI RED

 

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Krušik”.
 3. Razmatranje i donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2018/2019. godine.
 4. Razmatranje i donošenje Plana jesenje sjetve za 2018 godinu.
 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2018  – 30.06.2018. godine.
 6. Razmatranje i usvajanje Nacrta budžeta općine Kalesija za period 01.01. do 31.12.2019. godine.
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata iz Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027. godina u 2018. godini.
 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2017. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija: a) JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija
  b) JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija
  c) KP “Komunalac” d.d. Kalesija
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Odluka i drugih akata donesenih na sjednicama Općinskog vijeća Kalesija u periodu 01.01. – 30.09.2018.godini.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o podnesenim vijećničkim pitanjima i pokrenutim vijećničkim inicijativama u periodu 01.01. – 30.09.2018.godini.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o završenoj školskoj 2017/2018. godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednje škola na području općine Kalesija.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za KO Tojšići i KO Prnjavor.
 13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju putne infrastrukture na području općine Kalesija.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.
 15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni odgojnih mjera i odgojnih preporuka prema maloljentim delikventima na područja općine Kalesija.
 16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2017.godinu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *