Općinsko vijeće Kalesija u subotu razmatra Izvještaj o radu načelnika za prošlu godinu

Općinsko vijeće Kalesija će na 13. redovnoj sjednici, zakazanoj za iduću subotu, razmatrati 22. tačke dnevnog reda. Vijećnici će, između ostalog, razmatrati Izvještaje o radu za prošlu godinu, općinskog načelnika, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač općina Kalesija.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu, Odluka o osnivanju MZ Petrovice i Odluka o izdvajanju naselja Palavre iz MZ Prnjavor i pripajanje MZ Kalesija Centar. Vijećnici će još razmatrati Odluku o deficitarnim zanimanjima na području općine Kalesija i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području općine Kalesija.

Na ovoj sjednici razmatrat će se Informacije o radu Općinskog suda, Biroa za zapošljavanje, Poreske uprave i Regionalne deponije Zvornik.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju Mjesne zajednice Petrovice.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izdvajanju dijela naseljenog mjesta Prnjavor, naselja Palavre iz MZ Prnjavor i pripajanju MZ Kalesija Centar.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o deficitarnim zanimanjima na području općine Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odlukeo imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije. a)Bešić Almiru vl. OR “Bešić stil” Dubnica – Kalesija b)Đedović Šemse Ismetu iz Kalesije c)“Lafat komerc” d.o.o. Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području općine Kalesija.
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2017. godinu.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2017.godine.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2017.godine a)JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,b)JZU “Dom zdravlja” Kalesija c)JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2017. godini čiji je osnivač Općina Kalesija a)JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,b)JZU “Dom zdravlja” Kalesija,c)JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda Kalesija u 2017. godini.
 15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu JU “Služba za zapošljavanje TK” Biro Kalesija.
 16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Poreske uprave – Ispostava Kalesija za period 01.01. – 31.12.2017. godine.
 17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodosnabdijevanja i stanju grupnih i mjesnih vodovoda na području općine Kalesija.
 18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu JP ”Regionalna deponija Zvornik” Zvornik.
 19. Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku na područje Općine u 2017.godini.
 20. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite.
 21. Zaključak – intoniranje himne na početku sjednice Općinskog vijeća.
 22. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *