Općinsko vijeće Kalesija u narednu subotu razmatra Odluku o prodaji zemljišta kompaniji „Bingo“

Predsjedavajući Enes Idrizović je za narednu subotu, 24. novembra zakazao 18. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija na čijem će se dnevnom redu naći 11 tačaka. Vijećnici će, između ostalog, razmatrati Odluku o određivanju pravnih lica u kojima općina Kalesija ima vlasnički udio i pravnih lica čiji je osnivač općina Kalesija, koja su obavezna organizovati zaštitu ljudi i imovine i Odluku o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe na području općine Kalesija.

Na dnevnom redu ove sjednice je i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, preduzećima “Bingo” – Tuzla i “Gaudium” Doboj Istok i Kalajdžić Mirsadu sin Mehmeda iz Sarajeva. Općinsko vijeće još će razmatrati i Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje,  Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu zajedničke komunalne potrošnje na području općine Kalesija za 2019. godinu i  Izvještaj o radu i poslovanju u 2017. godini JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija.

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju pravnih lica u kojima općina Kalesija ima vlasnički udio i pravnih lica čiji je osnivač općina Kalesija, koja su obavezna organizovati zaštitu ljudi i imovine.

2. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe na području općine Kalesija.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije

a) “Bingo” d.o.o. Tuzla

b)”Gaudium” d.o.o. Doboj Istok

c) Kalajdžić Mirsadu sin Mehmeda iz Sarajeva

4. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup zemljišta sa kamponirima u Petrovicama Gornjim.

5. Razmatranje i donošenje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području općine Kalesija za 2019. godinu.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programa zajedničke komunalne potrošnje na području općine Kalesija za 2019. godinu.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju  u 2017. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija.

– JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija.

8. Informacija o provedenim Općim izborima održanim 07.10.2018. godine.

9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni Sporazuma o saradnji u pogledu provođenja alternativnih mjera prema maloljetnicima u sukobu sa Zakonom u 2018. godini.

10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2018. godinu.

11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnosti kvaliteta vode za piće, i zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) i stanju protivpožarne zaštite.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *