USVOJENA ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPĆINE KALESIJA

Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o rebalansu općinskog budžeta za 2013. godinu.

Rebalansirani budžet iznosit će 6 miliona i 479  hiljada KM, što je za  milion i 134 hiljade maraka manje u odnosu na usvojeni budžet općine Kalesija za 2013. godinu, koji je iznosio 7 miliona i 614 hiljada KM.

Razlozi za drastično smanje budžetskih sredstava u ovoj godini su, kako je navedeno,  sporiji rast poreznih prihoda, manji priliv tekućih potpora i grantova, izostanak kapitalnih primitaka i slabije ostvarenje sredstava na posebnom računu. Porezni prihodi će se ostvariti sa 91 %, tekuće potpore i grantovi sa 95 %, kapitalni primitci sa  41 %, a sredstva na posebnom sa računu sa samo 34 % planiranih sredstava.

Pored Odluke o rebalansu budžeta, usvojena je  Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2014. godinu, Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2014.godini i Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik  jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu zajedničke komunalne potrošnje( ZKP) za narednu godinu.

Općinsko vijeće  još je razmatralo Informaciju o provođenju Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2013 godini i Informaciju o realizaciji projekata međunarodne pomoći i pomoći vladinih organizacija u toku ove godine u procesu povratka izbjeglih i raseljenih lica.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *