4.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija (uživo)

15:20- Vijećnici OV Kalesija su  razmotrili i usvojili  Nacra Zakona o šumama,čime je završena 4.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

15:11-Jednoglasno prihvaćena Informacija o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku u 2016.godini.Ovom prilikom,načelnik Općine Kalesija,Sead Džafić obećao je da će nadolazeći period biti u znaku zatvaranja kolektivnih centara na području Općine Kalesija,te da će na području Općine Kalesija biti izgrađene dvije zgrade  za pomenute namjene.

15:04 – Načelnik Općine Kalesija,Sead Džafić ističe da  je Kalesija  jedina Općina  u Bih koja nema dvojno snabdijevanja električnom energijom,te da će,u narednom periodu, uveliko raditi na projektima snabdijevanja općine Kalesija strujom i vodom.

14:58-Fikret Suljkanović (savjetnik  načelnika) u ime predlagača tačke 12.-Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodosnabdijevanja i stanju grupnih i mjesnih vodovoda na području općine Kalesija, obraća se vijećnicima.

14:55 – Za govornicom Sead Džafić (načelnik Općine Kalesija)- “Danas KP “Komunalac” Kalesija ima oko 4.000 potpisanih ugovora. U narednom periodu planira se potpisivanje novih ugovora.”

14:46 -Pred vijećnicima je 11.tačka dnevnog reda -Razmatranje i prihvatanje Informacije o realizaciji projekta izgradnje Regionalne sanitarne deponije Zvornik. Za govornicom je trenutno Aleksandar Vračević, direktor  regionalne deponije Zvornik.

14:41-Vijećnici jednoglasno usvojili prethodnu tačku

14:40 – Vijećnici trenutno razmatraju Informacije o radu JU „Služba za zapošljavanje TK“ Biro Kalesija, sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području općine Kalesija za 2016. godinu.

14:33 – Vijećnici OV Kalesija, jednoglasno su usvojili Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2016. godinu, te razmotrili i prihvatili Informaciju o radu Općinskog suda Kalesija u 2016. godini,gdje se prisutnima u sali obratila i predsjednica Općinskog suda u Kalesiji, Dražena Pejanović.

14:30 – Za govorncom Sead Džafić (načelnik Općine Kalesija) – uz apel Općinskim vijećnicima da rade u službi građana,obećao je da će sve ono,što je obećao u predizbornoj kampanji,to i ispuniti.

14:15 -Mujo Mujkić (GDS)-uputivši brojne kritike na račun prethodnog načelnika, Nedžada Džafića,smatra da je Općini Kalesija nanijeta mnoga šteta u proteklom peridu.

14:01 -Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika)-obrazlaže u koje svrhe su utrošena novčana sredstva iz Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2016. godine.

13:58 – Trenutno se razmatra 8.tačka dnevnog reda-Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2016. godine.

13:52-Na prijedlog Općinskog načelnika Kalesije,Seada Džafića,povlači se 7. tačka dnevnog reda- Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2017. godinu sa Planom finansiranja i sufinansiranja sporta u 2017. godini.

13:45 -Predsjedavajući OV Kalesija, Fadil Alić  zatražio pauzu od 10 minuta

13:44- usvojena 6. tačka dnevnog reda koja se tiče  programa rada JZU Dom zdravlja Kalesija za 2017.godinu, Izvještaja o radu JZU Dom zdravlja Kalesija za period I – XII 2016.godine, kao i Informacija o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2016.godinu.

Dr.Osmanović smatra da bi se u dogledno vrijeme, OV Kalesija kao osnivač Doma zdravlja Kalesija,trebalo izjasniti  o tome koju funkciju bi trebao imati Dom zdravlja Kalesija (poliklinika ili dom zdravlja), s obzirom da ovu ustanovu napušta veliki broj specijalista,a da je za jednu specijalizaciju potrebno 5 godina.

13:36- Trenutno za govornicom Muhamed Osmanović (direktor Doma zdravlja Kalesija) – “Ove godine imamo 14 registrovanih timova porodične medicine.U planu otvaranje još 3 nova tima”.

13:25 – Za govornicom je Damir Husić (GDS) -Pored brojnih prozivki na račun pomenutog vijećnika,Damir Husić ističe  da je u Domu zdravlja Kalesija napravio najrespektabilniju očnu kliniku.

Jasmin Osmančević (samostalni vijećnik,) smatra da se OV Kalesija  treba aktivnije uključiti u rad Doma zdravlja Kalesija, s ciljem podizanja rada ove zdravstvene ustanove na jedan zavidan nivo.

13:17 -Trenutno se razmatra 6. tačka dnevnog reda koja se tiče  programa rada JZU Dom zdravlja Kalesija za 2017.godinu, Izvještaja o radu JZU Dom zdravlja Kalesija za period I – XII 2016.godine, kao i Informacije o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2016.godinu. Za govornicom je  trenutno Jasmin Osmančević (samostalni vijećnik), koji je ujedno i uposlenik Doma zdravlja Kalesija.

13:11 -Jednoglasno usvojena  5.tačka :Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta i zemljišta uz lokalne ceste, gradske ulice i nerazvrstane ceste na području općine Kalesija, po kojij nije bilo amandmana.

13:00- Usvojena tačka dnevnog reda koja se tiče Razmatranja i donošenja Odluke o razrješenju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.

13:05- Sa 15 glasova za i 7 glasova protiv i 1 uzdržan glas, usvojena je Odluka  o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području Općine Kalesija, gdje je vijećnica SDA, Hasiba Kurtić, tražila pojedinačno izjašnjavanje.

12:48 – Nastavlja se sjednica OV Kalesija.

12:46 – I nakon pauze,vijećnici SDA imali su primjedbe na predložene članove vijeća MZ-a, koji su promijenjeni u odnosu na predloženu odluku.Hasiba Kurtić je u ime kluba SDA , nezadovoljna odlukom o brisanju Selima Turića, kandidatu SDA, povukla prijedlog drugog člana SDA u vijeću MZ Prnjavor.To bi značilo da SDA ne bi imala svog člana u vijeću MZ Prnjavor.Predsjedavajući OV Kalesija, Fadil Alić ,odredio je pauzu u trajanju od deset minuta.

12:36 – Nastavljena sjednica OV Kalesija

11:58 min-na prijedlog vijećnice Hasibe Kurtić (SDA), zatražena je pauza od pola sata.

Mensur Hukić (NL SDŽ) – predlaže da se iznađe rješenje oko izbora članova vijeća MZ Općine Kalesija ,kako građani ne bi trpili određene probleme.

11:50 min. – Mnogi vijećnici Općinskog vijeća Kalesija,protive se Odluci o izboru članova vijeća MZ Općine Kalesija, navodeći kako određeni, predloženi zastupnici Mjesnih zajednica, uopće ne pripadaju istim, te da dolaze iz sasvim drugih naselja ili Mjesnih zajednica.

11:32 Nakon polusatne pauze, nastavlja se sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Razmatra se tačka 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području Općine Kalesija.

 

10:52 – Nakon što je otvorena jedna od tačaka koja se našla na dnevnom redu, a koja se tiče Razmatranja i donošenja Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području Općine Kalesija, predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija, Fadil Alić, zatražio je pauzu od pola sata.

10: 45 – Nakon vijećnićkih pitanja i inicijativa od strane vijećnika OV Kalesija,usvojen je dnevni red, na kome se nalazi  15 tačaka dnevnog reda, sa dopunjenom tačkom koja se tiče osnivanja proizvodno poslovnih zona na području Općine Kalesija, a koju je predložio Općinski načelnik Kalesije, Sead Džafić.

10:32

Armin Kamerić (SDA) -Inicira da se na terene šalju komunalni inspektori kako bi se spriječilo stvaranje divljih deponija i riješio problem odlaganja otpada. Također, od općinskog načelnika zahtijeva ponovno otvaranje šalter sale za ovjeru dokumenata,kako bi se spriječile svakodnevne gužve.

10:28

Senad Šmigalović (SDA) -Vijećnićko pitanje  upučuje JP “Vodovod i kanalizacija”Kalesija kada je u pitanju izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naselju Babajići. U toku prošle godine izgrađen je pomenuti projekat,a svi radovi po ovom pitanju su prestali.

10:23

Armin Hodžić- Inicijativa  da OV usvoji izmjenu Odluke o javnom redu i miru koja se tiče odlaganja otpada od strane pravnih lica, čime se zagađuje okolina

10:15

Galib Softić (SDP)-Inicijativa da se izvrši popis puta kojeg koriste mještani MZ Prnjavor i Miljanovci..

10:11

Vijećnićka pitanja

Rašid Vildić (BPS) -Organizacija RVI  Opčine Kalesija ,koja okuplja oko 530 članova  susreće se sa brojnim problemima kada je u pitanju raspodjela novčanih sredstava za ovu kategoriju

10:00

Počela 4. redovna  sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *