Zbrinjavanje otpuštenih vojnika u BiH putem programa “NATO perspektiva”

Vlada Sjedinjenih Američkih Država u BiH putem USAID-a donirala je više od dva miliona dolara za program “NATO perspektiva“, ponovio je američki ambasador Patrick Moon, tokom posjete Regionalnom centru za zbrinjavanje otpuštenih pripadnika Oružanih snaga BiH u Banjoj Luci.

Svrha programa je olakšavanje uključenja u civilni život 3.320 vojnika Oružanih snaga BiH koji će biti otpušteni u periodu 2010. do 2012., kao rezultat Zakona o vojnoj službi koji ograničava dob aktivnog vojnog služenja na 35 godina starosti.

Regionalni centar za zbrinjavanje otpuštenih pripadnika Oružanih snaga BiH u kasarni “Kozara” u Banjoj Luci jedan je od tri regionalna centra koje je Ministarstvo odbrane BiH osnovalo i u Mostaru, i Rajlovcu, radi pružanja pomoći reintegracije otpuštenih vojnika.

Ambasador Moon je ocijenio da ovaj program predstavlja važan akt profesionalizacije Oružanih snaga BiH.

“NATO perspektiva je vrlo važan program pomoći za pripadnike Oružanih snaga BiH koji se ponovo vraćaju u civilni život, nakon otpuštanja iz vojske. To je vrlo važan aspekt profesionalizacije Oružanih snaga BiH”, naveo je Moon.

Ukupna vrijednost ovog dvogodišnjeg programa je 6.481.600 dolara. Američka vlada, putem USAID-ovog programa reintegracije, ulaže 2.133.600 dolara, dok druge članica NATO-a osiguravaju 4.348.000 dolara, uključjući i doprinos vlade BiH od dva miliona dolara.

Program reintegracije, koji se realizuje u partnerstvu s Ministarstvom odbrane BiH, olakšava društvenu i ekonomsku reintegraciju 600 vojnika otpuštenih iz Oružanih snaga BiH radi ublažavanja direktnih društveno-ekonomskih posljedica reforme odbrane i smanjenja broja vojnika.

Podrška USAID-a će omogućiti pomoć u eduakciji, stručnom savjetovanju i obučavanju te osiguranju pribora ili opreme za samozapošljavanje.

Očekivani ishod programa vezan je s ukupnim ciljevima reforme odbrambenih snaga u BiH.

Do danas, vlada SAD-a, prvenstveno putem USAID-a, osigurala je više od milijardu i po dolara za podršku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine.

Fena

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *