RAK započinje aktivnosti na definiranju obaveza operatora

Radi zaštite interesa korisnika telekomunikacijskih usluga i osiguranja konkurentnosti operatora na tržištu Bosne i Hercegovine, Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) započinje aktivnosti na definiranju obaveza operatora u pogledu mjerenja i objavljivanja parametara kvaliteta javnih telekomunikacijskih usluga u fiksnoj mreži.

Operatori telekomunikacija u Bosni i Hercegovini su, prema uvjetima dodijeljenih dozvola, dužni objavljivati i učiniti dostupnim informacije o uvjetima pristupa i korištenja javnih telekomunikacijskih usluga, uključujući pokazatelje kvaliteta usluga, njihove definicije i metode mjerenja, kao i ciljni i dostignuti kvalitet usluga.

Da bi informacije o kvalitetu usluga bile jasne, aktuelne i uporedive, neophodno je utvrditi jedinstvene parametre kvaliteta koji će se mjeriti, kao i sadržaj, formu i način objave ovih informacija, saopćeno je iz RAK-a.

Ova agencija je do sada propisala obaveze mjerenja kvaliteta GSM usluga, što je potrebno proširiti i na segment fiksnih javnih telekomunikacijskih usluga.

U skladu s navedenim, Agencija je utvrdila Nacrt instrukcije o metodologiji ispitivanja kvaliteta javnih telekomunikacijskih usluga u fiksnim mrežama, koji upućuje u proceduru javnih konsultacija.

Nacrt je dostupan zainteresiranim stranama putem web stranice Agencije (www.rak.ba).

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *