Bukvarević o boračkom zakonu: Prvo Parlament mora pojasniti šta je usvojeno

Ministarstvo za boračka pitanja FBiH još nije ni počelo pripremati procjene koliko će biti korisnika boračkih naknada prema novom Zakonu o pravima boraca i članova njihovih porodica, kao niti koliko će se prema tom zakonu morati godišnje izdvajati novca za boračke dodatke. Prema riječima ministra za boračka pitanje Salke Bukvarevića, razlog je što još nije poznato kako će izgledati konačna verzija ovog zakona.

– Mi u Ministarstvu čekamo da iz Zastupničkog doma Parlamenta FBiH dobijemo zvanično koji su amandmani konačno usvojeni. Imamo jedan ključni problem, a to je da su usvojeni amandmani po istim članovima, što dovodi do problema samog konačno usvojenog teksta zakona. Svi zajedno imamo obavezu da to pregledamo. Mi u Ministarstvu za boračka pitanja očekujemo još ulaznih podataka, koji će se morati dostaviti i Ministarstvu finansija, koje će također trebati dati svoje mišljenje – kazao nam je Bukvarević.

Ministra za boračka pitanja smo pitali kako se proceduralno rješava situacija kada se usvoji dva ili više amandmana na isti član bilo kojeg zakona, a koji na različite načine definišu taj isti član.

– Mi imamo prvi put takav slučaj. Osnovna obaveza Zastupničkog doma i parlamentaraca je da se održavaju sjednice radnih tijela, odnosno parlamentarnih odbora, i da oni sagledavaju takve slučajeve. Imamo i situaciju da, naprimjer, od Kluba SDA nisu usvojena prva dva amandmana, a usvojena su sljedeća četiri, a ta četiri su direktno u vezi s prva dva. Sad, faktički, imate članove za koje možemo reći da su kao “padobranci” upali u taj zakon. Bit će izuzetno teško provesti dalju proceduru, kao i podzakonske akte, ako nemate jasno definisane članove zakona. Mi u Ministarstvu očekujemo dodatna pojašnjenja iz Zastupničkog doma – dodao je Bukvarević.

Prema usvojenim amandmanima, svaki mjesec kojeg je demobilisani borac proveo u oružanim formacijama u toku rata množit će se sa 4,5 KM, a svaka godina radnog staža, maksimalno do 12 godina, množit će se sa 10 KM i tako će se određivati ukupan iznos boračkog dodatka. Međutim, amandmanom, kao i zakonom je predviđeno množenje ovog iznosa sa određenim koeficijentom, koji nije preciziran.

– Ratni dodatak bi se isplaćivao preko Ministarstva za boračka pitanja, a radni dodatak preko Ministarstva za rad i socijalnu politiku, sa pozicije preko koje se vrše isplate za one demobilisane borce koji su iskoristili pravo prijevremenog odlaska u penziju. Ministarstvo za boračka pitanja će predlagati isplatni koeficijent kada se utvrdi broj korisnika dodatka, broj mjeseci provedenih u ratu za svakog od njih, te iznos novca koji će se isplaćivati. U principu, koeficijent je 1. Ako nema dovoljno novca za isplatu, taj koeficijent može biti korigovan tako da se umanji za određeni procenat. Primjera radi, koeficijent za isplatu naknada za ratne vojne invalide, te članove porodica šehida i poginulih boraca trenutno iznosi 0,97 – pojasnio je Bukvarević.

Zapravo, kako smo uspjeli saznati od naših izvora, ovaj koeficijent predstavlja mehanizam zaštite budžeta, kako se ne bi ponovila situacija zbog koje je van snage stavljen raniji zakon o pravima boraca. Kada je 2006. godine prvi put usvojen taj zakon, na biroima za zapošljavanje je bilo 40.000 demobilisanih boraca i za isplatu njihovih naknada trebalo je 100 miliona KM godišnje. Međutim, nakon usvajanja tog zakona došlo je do masovnog odjavljivanja demobilisanih boraca iz firmi u kojima su radili i njihovog prijavljivanja na biroe za zapošljavanje, kako bi ostvarili pravo na ovu naknadu. Zbog ovakvih zloupotreba broj korisnika je narastao do 77.000, a ukupan iznos naknada se “popeo” na 357 miliona KM. Zbog ovakvog enormnog povećavanja iznosa potrebnog za boračke naknade, zakon o pravima boraca je 2010. godine stavljen van snage.

Zahvaljujući spomenutom koeficijentu, neće biti dodatnih izdvajanja iz budžeta zbog povećanja broja korisnika, ako Parlament ne odluči drugačije, nego će pojedinačne naknade biti umanjivane, kako bi se svim korisnicima boračkog dodatka isplatile njihove naknade.

 

 

(Faktor)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *