Bolonjci mogu aplicirati na poslove u državnoj službi

Prestanak stanja prirodne nesreće, usvajanje plana povratka, obnove i gradnje u 2012. godini te Izmjena Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe, ključne su odluke o kojima je bilo govora na današnjoj, 38. sjednici Vlade FBiH.

Naime, nakon 18 dana, stanje prirodne nesreće je prestalo, dok je Federalni štab CZ i dalje zadužen da prati stanje na ugroženim područjima te da utvruđuje obim i potrebe angažovanja snaga i sredstava Civilne zaštite.

Definitivno najintersantnija tačka dnevnog reda bila je izmjena Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe, prema kojoj se osobe, koje su stekle obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja, mogu zaposliti u državnim službama.

“Visoko obrazovanje podrazumijeva prvi, drugi i treći ciklus po Bolonji, tako da će sada svi bolonjci imati priliku aplicirati za poslove u državnoj službi. Na taj način smo ispravili jednu veliku diskriminaciju prema ljudima koji su, ne svojom voljom, morali studirati na taj način”, kazao je Damir Mašić, federalni ministar obrazovanja i nauke.

Osim ove tačke, Vlada FBiH je usvojila i Plan povratka, obnove i gradnje u 2012. godini te je razmatran Prednacrt zakona o veterinarstvu. Prednacrt utvrđuje zdravstvenu zaštitu životinja, hranu životinjskog porijekla i hranu za životinje, certificiranje i veterinarske preglede u unutarnjem prometu, sistem provedbe veterinarske djelatnosti, naknade i troškove, upravni i inspekcijski nadzor.

Također, utvrđen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika u FBiH. Dopunom je utvrđen izuzetak, odnosno precizirano je da se prijevremeni izbori za načelnika ne mogu vršiti u godini predviđenoj za lokalne izbore.

(Sarajevo-x)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *