Bolja kontrola prometa goriva

Uvođenjem elektronskih mjernih uređaja na benzinskim pumpama promet naftnih derivata u Federaciji BiH od 1. januara 2011. stavlja se pod kontrolu, što bi trebalo da smanji sivu ekonomiju i spriječi manipulacije cijenama.

Novi savremeniji sistem kontrole naftnih derivata propisan je Pravilnikom o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata, koji je donijelo Federalno ministarstvo trgovine, a nametnuo je obavezu da svih 630 benzinskih pumpi u FBiH do 31. decembra 2010. ugrade elektronske mjerne uređaje i započnu evidentiranje prometa putem njih.

Mjerni uređaji moraju se uvezati u jedinstven informacijski sistem koji je pušten u rad početkom septembra 2010, a  putem kojeg će Ministarstvo trgovine imati mogućnost kontrole svakodnevne potrošnje naftnih derivata, nabavke, cijena i količina.

Novim načinom kontrole naftnih derivata mjeriće se četiri parametra: visina stupa goriva u rezervoarima, temperatura goriva, gustoća goriva i visina vode kondenzata u tanku. Kontrola, takođe, obuhvata i praćenje količina utočenog i istočenog goriva, stanje u tanku, te provjeru trenutnih dnevnih i periodičnih izvještaja.

Na ovaj način biće onemogućeno prikrivanje prometa pa i manipulacije prilikom promjena cijena, jer će putem softvera u realnom vremenu s jednog mjesta biti kontrolisan promet nafte i goriva na svakoj pumpi.

“S nekih pumpi su već povučeni podaci u informacioni sistem. Testirano je četiri, pet vrsta uređaja i od 1. januara 2011. dvije komisije sastavljene od predstavnika Instituta za mjeriteljstvo BiH i Federalnog zavoda za mjeriteljstvo obilaze pumpe i uvezuju ih u informacioni sistem”, objašnjava federalni ministar trgovine Desnica Radivojević.

Tvrdi da je većina pumpi nabavila nove mjerne uređaje, a one koje to nisu uradile bile su dužne najkasnije do 31. decembra 2010. godine zaključiti ugovore o ugradnji sa ovlaštenim serviserima, a koje će trebati da predoče inspekciji prilikom nadzora.

“Uvezivanje pumpi u informatički sistem trajaće duže, ali bitno je da sve pumpe uvežemo čime ćemo ostvariti i značajne ekonomske efekte”, napominje Radivojević i dodaje da nema procjenu koliko će javni prihodi na ovaj način biti povećani.

U Udruženju prometnika naftnih derivata FBiH kažu da su distributeri uvođenje elektronskih mjernih uređaja prihvatili kao obavezu i da problema u primjeni novog propisa neće biti.

“Benzinske pumpe su i prije donošenja pravilnika imale odgovarajuće mjerne uređaje, koji su uglavnom funkcionisali na mehaničkom principu na bazi tzv. sondi. Međutim, pravilnikom su propisane tehničke karakteristike novih mjernih uređaja, nastale kao zahtjev savremenijeg sistema kontrole”, kaže Amela Kečo, sekretar i portparol Udruženja prometnika naftnih derivata FBiH, dodajući kako su u međuvremenu na većem broju pumpi sonde zamijenjene, dok su na novoizgrađenim pumpama ugrađeni novi mjerni uređaji.

Manji uvoz

U prvih devet mjeseci prošle godine u Federaciju BiH uvezeno je 465.077 tona naftnih derivata, a što je za oko 14 odsto manje nego u istom periodu lani, podaci su Federalnog ministarstva trgovine.

Od toga iz RS nabavljeno je 209.664 tone naftnih derivata. Bilansom za 2010. godinu planiran je uvoz 700.000 tona naftnih derivata, dok je iz Rafinerije u Brodu predviđena nabavka 200.000 tona.

(Nezavisne novine)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *