Udruženje ” U plusu”: MJENICA KAO INSTRUMENT OBEZBJEĐENJA

Mjenica je između ostalog sredstvo obezbjeđenja kredita, koja u praksi omogućava finansijskoj instituciji brži i lakši način namirenja svojih potraživanja u slučaju kašnjenja otplate duga, a na način na koji je to definisano na samoj mjenici (novčana sredstva, pokretna imovina i slično). Svojim potpisom mjenice jemac daje saglasnost da prihvata takvu vrstu naplate u slučaju kašnjenja sa otplatom duga.

Trebate obratiti pažnju na slijedeće:

–          U slučaju da potpisujete bjanko mjenicu (nepopunjena mjenica), ta mjenica neće sadržavati iznos i rok otplate, a to predstavlja značajan rizik za Vas jer ne znate na koji tačno iznos i kojim sredstvima jamčite otplatu duga. Dodatno, trebate znati da prema Zakonu o mjenici, ukoliko finansijska institucija odluči pokrenuti tu mjenicu, zbog kašnjenja u otplati kredita, ne može popuniti iznos i rok otplate na bjanko mjenici bez prethodnog dogovora sa glavnim dužnikom. Znači, finansijska institucija i glavni dužnik moraju prethodno usaglasiti iznos duga koji se potražuje i rok njegove otplate.

–          U slučaju da potpisujete popunjenu mjenicu, a glavni dužnik uredno ne vraća dug, finansijska institucija ima pravo da aktivira mjenicu na način da je podnese na protest kod nadležnog suda. Protest mjenice je poseban postupak koji se vodi pred sudom i u kojem se utvrđuje činjenica da mjenični dužnik nije pravovremeno platio mjenicu.

Mjenica se može aktivirati čim glavni dužnik dospije u kašnjenje čak i ako je u kašnjenju samo jedne rate. Svi oni koji su mjenicu potpisali solidarno odgovaraju za otplatu duga. Imalac mjenice, finansijska institucija, ima pravo postupiti protiv svih tih lica, a pri tome nije dužan da se drži reda kojim su se oni obavezali. Stoga budite oprezni koju vrstu i na koji način potpisujete mjenice.

 

 Ovaj članak je objavljen u sklopu projekta „Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena i djevojaka u BiH kroz finansijsku edukaciju“ koji provodi Udruženje za odgovorno upravljanje ličnim finansijama „U plusu“ uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u tekstu su isključiva odgovornost Udruženja „U plusu“ i ne odražavaju stanovišta naših donatora niti organizacija koje nam daju podršku.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *