SAGLASNOST O REPROGRAMIRANJU DUGA KONCESIONARIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala suglasnost na anekse ugovora kojima se produžavaju Ugovori o koncesijama koje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva ima potpisane s rudnicima Kreka, Đurđevik i Banovići.

Aneksima je predviđeno da se ugovori produžavaju do 31. prosinca ove godine. Potpisivanja Aneksa Ugovora o koncesiji sa Elektroprivredom BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla i Aneksa Ugovora o koncesiji sa Elektroprivredom BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnika mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik uvjetovano je potpisivanjem Protokola o reprogramiranju koncesionog duga iz prethodnog perioda koje ova dva rudnika imaju.

Odobreno je reprogramiranje zaključno sa 31.12.2010. godine odnosno na period od 12 mjeseci, s tim da su koncesionari dužni uplatiti prve rate reprogramiranog duga odmah nakon potpisivanja protokola.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *