Općinsko vijeće usvojilo Informaciju o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci

U Kalesiji je danas održana 19.redovna sjednica Općinskog vijeća. Prilikom rasprave po prijedlogu dnevnog reda, na prijedlog Kluba vijećnika SDA sa dnevnog reda je skinuta Informacija o završenoj školskoj 2009/2010 godini i upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednje škole na području općine Kalesija, kako bi za narednu sjednicu vijeća a bila dopunjena sa podacima o kadrovskoj popunjenosti i prijemu radnika u kalesijskim školama. Većinom glasova prihvaćena  je Informacija o izvršenju budžeta općine Kalesija za prvih šest mjeseci ove godine.  Ukupni prihodi  ostvareni su u iznosu od oko 35 %  u odnosu na ukupan budžet i iznose  2 miliona i 898. 845 KM. Porezni prihodi ostvareni  su sa 52,54 %, a neporezni sa 44 % ,što pokazuje blagu tendenciju rasta ovih prihoda u odnosu na plan budžeta za ovu godinu. Zbog provodjenja Zakona o  javnim nabavkama, odnosno tenderskih procedura došlo je do sporije realizacije  Kapitalnih izdvajanja što je i doprinijelo da se u prvih šest mjeseci ostvari  budžetski suficit  od oko 260.500,00 KM . Također, usvojena je Odluka o određivanju lokacija za postavljanje  oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala tokom izborne kampanje za ovodišnje opće izbore. Općinsko vijeće je prihvatilo i Plan jesenje sjetve za 2010. godinu, kojim je predviđeno da se na području općine Kalesija obavi sjetva na površini od 718 hektara, što je za 81 hektar više u odnosu na 2009. godinu. Vijećnici su usvojili i Izvještaj o radu Vijeća MZ-a na području općine Kalesija u 2009. godini, a prihvaćen je i Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2010/2011. godina.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *