OPĆINSKO VIJEĆE KALESIJA USVOJILO IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA ZA PROŠLU GODINU

5.sjednica OV KalesijaOpćinsko vijeće Kalesija usvojilo je Izvještaj o radu općinskog načelnika i Izvještaj izvršenju budžeta općine Kalesija za 2012.godinu. Nakon što na prošloj sjednici vijeća niti jedan od predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu, vijećnici su na ovoj sjednici izabrali dva kandidata za članove Općinske izborne komisije Kalesija. Tako će umjesto, Fahrudina Mustafića i Jasmina Valjevca, kojima je istekao mandat, novi članovi izborne komisije biti Mirela Halilović iz Gornje Kalesije i  Senaid Sakić iz Kikača. Ipak, konačnu riječ o njihovom imenovanju daće CIK BiH.

Općinsko vijeće Kalesija usvojilo je i Odluku o  kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2013 godinu. Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji za raspodjelu novčanih sredstava u iznosu od 150.000 KM namijenjenih za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Iznos od 125.000 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim licima-registrovanim proizvođačima mlijeka, za svaku muznu kravu u liniji otkupa mlijeka koja posjeduju zdravstveni karton,pasoše životinja i ugovor o isporuci mlijeka, a na osnovu podataka otkupljivača-prerađivača iz 2012.godine koji su dostavljeni nadležnoj općinskoj Službi za ostvarivanje novčane podrške za grla koja su u liniji otkupa u 2012 god. Preostali iznos od 25.000 KM dodijelit će se na ime naknade eventualnih uginuća stoke.

Općina Kalesija nastaviće i ove godine sa izgradnjom sportskih poligona, a bolje uslove za razvoj sporta i rekreacije trebali bi imati mještani naselja Šehići (MZ Gornji Rainci) i Babinoj Luci (MZ Kikači), gdje se planiraju graditi sportski tereni u ovoj godini.

Također, vijećnici su se pozitivno izjasnili po inicijativi mještana naselja Brdo o izdvajanju iz MZ-e Miljanovci i pripajanju MZ-i Sarači – Lipovice.

Zanimljivo je da, prilikom razmatranja izvještaja o radu kalesijskih javnih preduzeća, vijećnička većina nije podržala Izvještaj o radu JU BKC „Alija Izetbegović“ – Kalesija, dok su izvještaji o radu Doma zdravlja, Gradske biblioteke i Centra za socijalni rad Kalesija jednoglasno prihvaćeni.

M.Zulić.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *