ODRŽANA 81. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada TK-a na današnjoj vanrednoj sjednici, dala je saglasnost Ministarstvu finansija da u Operativni plan za mjesec oktobar unese razliku nedostajućih finansijskih sredstava u dijelu plaća i naknada zaposlenih za mjesec septembar, a u skladu sa usvojenim Budžetom Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. U povodu protesta grupe studenata tuzlanskog Univerziteta, Vlada je zatražila od studenata da u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o Univerzitetu i drugim važećim pravnim aktima koji obezbjeđuju autonomiju Univerziteta, pitanja koja se odnose na pravila akademske zajednice,  rješavaju na Univerzitetu odnosno fakultetima. Akademska pitanja su u nadležnosti Univerziteta, te Vlada Tuzlanskog kantona podržava Univerzitet u Tuzli u njegovoj autonomiji.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *