Nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine TK-a u ponedjeljak 20.decembra

Kolegij kantonalne skupštine utvrdio je da će nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine TK biće održan u ponedjeljak 20.decembra. Na ovoj sjednici trebali bi biti predloženi delegati za Dom naroda federalnog parlamenta iz reda bošnjačkog naroda, čime bi trebale biti stvorene pretpostavke za formiranje Federalnog Doma naroda. Ni u ponedjeljak neće biti poznata imena predsjednika i potpredsjednika Skupštine TK. Kolegij je danas raspravljao i o mogućem terminu sjednice hitnog karaktera na kojem bi se raspravljalo o rebalansu budžeta, te o Odluci o privremenom finasiranju budžetskih institucijam, koja bi trebala biti održana sredinom naredne sedmice.
Izbor delegata iz reda bošnjačkog naroda iz TK za Dom naroda u Parlament Federacije trebao bi biti veliki korak naprijed ka konstituisanju vlasti u TK i izboru rukovodstva kantonalne skupštine. S obzirom da su već predloženi delegati iz reda hrvatskog i srpskog naroda, političke stranke sa poslanicima iz bošnjačkog naroda dobili su zaduženje da do srijede dostave kandidacijske liste, ili stranke ili pojedinca, koje će biti proslijeđene CIK-u. Naime, CIK je u petak upozorila vlasti u TK, da je već ističe krajnji rok za dostavljanje liste kandidata. Na nivou cijele Federacije, pa tako i u TK svi zakonski rokovi za konstituisanje vlasti već su probijeni. Izvjesno je da ni u ponedjeljak neće biti poznata imena predsjednika i potpredsjednika kantonalne skupštine.
Većina članova Kolegija Skupštine TK iznjela je stav, da teškoće u formiranju vlasti u TK ne bi trebalo da se odraze na rješavanje životnih pitanja građana. Oko 10 hiljada budžetskih korisnika očekuje rebalans budžeta TK, od kojeg zavisi isplata toplog obroka za novembar, naknade za prijevoz i regresa, na osnovu Aneksa ugovora poptisanog između kantonalne Vlade i Sindikata budžetskih korinsika. O rebalansu budžeta poslanici u skupštini će raspravljati na sjednici hitnog karaktera koja bi trebala biti održana sredinom naredne sedmice. Na sjednici hitnog karaktera trebala bi biti donesena i Odluka o privremenom finansiranju TK, budžetskih institucija i vabudžetskih fondova. Pred skupštinskim poslanicima trebao bi se naći i Prijedlog Odluke koja reguliše plaćanje participacije troškova zdravstvene zaštite. Termin hitne sjednice biće utvrđen na sjednici Kolegija Skupštine u petak. 17.decembra.

(RTVTK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *