NA EVIDENCIJI SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE TK U PROŠLOJ GODINI 23.178 NOVOPRIJAVLJENIH

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana.

Tokom 2013. godine na evidenciju Kantonalne službe za zapošljavanje prijavilo se 23.178 novoprijavljenih nezaposlenih osoba, što je više za 473 osobe nego u 2012. godini.

Podneseno je 7.240 zahtjeva za utvrđivanje prava na novčanu naknadu po osnovu prestanka radnog odnosa. U radu je bio ukupno 141 zahtjev za izdavanje radne dozvole za rad stranaca.

Posljednji podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je u TK zaposleno 80.290 osoba što predstavlja smanjenje za 25 osoba u odnosu na oktobar 2012. godine kada su bile zaposlene 80.315 osoba.

Na području Tuzlanskog kantona na kraju 2013. godine evidentirano je 98.956 nezaposlenih osoba. Sa evidencije nezaposlenih u toku 2013. godine brisano je po raznim osnovama 22 511 osoba, od kojih je brisano zbog zaposlenja 14.153 osobe.

Deficitarna zanimanja VSS su diplomirani ing. saobraćaja, diplomirani ing.rudarstva-odsjek BEMS, profesor fizike, profesor matematike, profesor/nastavnik likovne kulture, profesor predškolskog odgoja, profesor muzičke kulture, ing.arhitekture, magistar farmacije sa stručnim ispitom i ing. agronom, a VKV i KV zanimanju: limar – krojač, cjevar izolater, fasader, tesar, armirač, zidar, monter rashladnih uređaja i kamenorezac.

U 2013. godini Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezna agencija za rad iz Njemačke, potpisali su Dogovor o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz BiH u Saveznoj Republici Njemačkoj na određeno vrijeme.

U tom periodu 48 osoba sa područja TK dobilo je zaposlenje u Njemačkoj na određeno vrijeme na poziciji asistenta za zdravstvenu njegu, do nostrifikacije diplome za zdravstvenog radnika.

Sredstva koja je Služba planirala za aktivne mjere zapošljavanja realizuju se mjesečno, odnosno nakon pravdanja ranijih doznaka od strane korisnika sredstava, te će se projekti nastaviti i u narednoj godini.

Sredstva za finansiranje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica i sredstva za samozapošljavanje finansira Vlada Tuzlanskog kantona, a ostale projekte finansira Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo i Svjetska banka.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.

Veterinarsku djelatnost u tom periodu na području TK obavljale su 22 registrovane veterinarske stanice, odnosno 11 javnih preduzeća i 11 privatnih subjekata.

U 2013. godini nastavljen je Program označavanja goveda, a troškove označavanja goveda snosili su vlasnici životinja.

U okviru projekta označavanja ovaca, koza i svinja u sklopu kojeg je do sada označeno preko 150.000 životinja na Kantonu.

Također je nastavljeno cijepljenje ovaca i koza protiv bruceloze. Do 2016. godine vršit će se cijepljenje samo mladih životinja, zatim svih za rasplod uvezenih životinja ili na drugi način pribavljenih životinja (programi održivog života na selu, programi ruralnog razvoja, humanitarne pošiljke i sl.) kao i kontrola efekata cijepljenja (kontrola imuniteta) epizootiološkom i epidemiološkom analizom postignutih rezultata, stalnom edukacijom i eventualnim korekcijama mjera.

Tokom protekle godine ostao je neriješen problem stočnih grobalja. Iako je resorno Ministarstvo sufinansiralo uređenje stočnih grobalja, samo četiri opštine imaju određene lokacije za tu namjenu, od čega su Općina Kalesija i Općina Sapna realizirale projekt, te stočna groblja doveli u funkciju.

U svrhu rješavanja problema neškodljivog odlaganja animalnog otpada, Ministarstvo je Odlukom o odobravanju sredstava za sufinansiranje nabavke spalionice dodijelilo sredstva u iznosu od 50.000,00 KM.

Općina Živinice obavezala se da će spalionicu animalnog otpada, kao osnovno sredstvo, ustupiti JP “Veterinarska stanica“ doo Živinice na trajno korištenje, uz obavezu veterinarske stanice da vrši usluge spaljivanja animalnog otpada za potrebe općina Kantona.

Vlada TK usvojila je Strateški plan za aktivnosti Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona za period 2014 – 2016. godina kao i Godišnji plan rada Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

Također, Vlada je između ostalog donijela Odluku o raspisivanju oglasa i utvrđivanju teksta oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom.

Oglas će biti raspisan zbog popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom.

To su Koksno-hemijski kombinat“ d.d. Lukavac, “Livnica čelika“ d.o.o. Tuzla, “Polet“ d.d. Tuzla i “Tvornica transportnih uređaja“ d.d. Tuzla.

Razmatrana je i Informacija o mogućnosti naplate bankarske garancije za d.d. “Tvornica transportnih uređaja” Tuzla te je formirala stručni tim sa zadatkom da u ime Vlade Tuzlanskog kantona kao nosioca ovlaštenja i obaveza vlasnika državnog kapitala, po zahtjevu punomoćnika “TTU“ d.d. Tuzla Miralema Porobića, advokata iz Tuzle, sagleda i preispita mogućnost naplate potraživanja “TTU“ d.d. Tuzla a na osnovu dokumentacije koju će Timu staviti na raspolaganje punomoćnik “TTU“ d.d. Tuzla, saopćeno je iz Vlade TK.

(Fena)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *