Kalesija: U četvrtak 28. marta 5. redovna sjednica Općinskog vijeća

OV-Kalesija2Peta redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija koju je sazvao predsjedavajući vijeća Nedžad Džafić, održaće se u četvrtak 28. marta sa početkom u 10 sati u sali za sjednice, zgrada Općine.

Za sjednicu je predložen dnevni red od 18. tačaka:

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Općinske izborne komisije.
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije.
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2013. godinu.
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prioriteta za izgradnju sportskih poligona na području Općine Kalesija u 2013. godini.
  5. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju inicijative za izdvajanje naseljenog mjesta Brdo iz MZ Miljanovci i pripajanje MZ Sarači-Lipovice.
  6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2012. godinu.
  7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta Općine Kalesija za period 01.01-31.12.2012. godine.
  8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve Općine Kalesija za 2012. godinu.
  9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu zajedničkog pravobranilaštva Kalesija i Sapna za 2012. godinu.
  10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu za period I-XII 2012. godine:

a) JU „Centar za socijalni rad“ Kalesija,

b) JU „Gradska biblioteka“ Kalesija,

c) JZU „Dom zdravlja“ Kalesija,

d) JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija.

11. Razmatranje i prihvatanje informacije o organizaciji i vršenju prijevoza na području Općine Kalesija.

12. Razmatranje i prihvatanje informacije o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica na području Općine Kalesija u 2012. godini.

13. Razmatranje i prihvatanje informacije o stanju infrastrukture u industrijskim zonama na području Općine Kalesija.

14. Razmatranje i prihvatanje informacije o radu Općinskog suda Kalesija za 2012. godinu.

15. Razmatranje i prihvatanje informacije o radu porezne ispostave Kalesija za period 01.01.2012. do 31.12.2012. godine.

16. Razmatranje i prihvatanje informacije o radu sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području Općine Kalesija za 2012. godinu JU „Služba za zapošljavanje TK“, Biro Kalesija.

17. Razmatranje i prihvatanje informacije o higijensko – epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području Općine Kalesija za 2012. godinu.

18. Razmatranje i prihvatanje informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Općine Kalesija za 2012. godinu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *